5 kluczowych koncepcji pozwalających zrozumieć czym jest zrównoważony rozwój: recykling, eko-projektowanie i inne

W dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój ma duże znaczenie dla społeczeństwa. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym jest zrównoważony rozwój i jakie są jego założenia. Istnieje kilka terminów, które często uznajemy za oczywiste, ale które ciężko byłoby nam zdefiniować.

Dlatego w SP Group chcieliśmy sporządzić krótką listę najbardziej popularnych terminów związanych ze zrównoważonym rozwojem, aby łatwiej było zrozumieć wszystko, co otacza to zagadnienie i dowiedzieć się o nim nieco więcej.

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zrównoważony rozwój można zdefiniować jako zdolność do zaspokojenia naszych obecnych potrzeb bez narażania potrzeb przyszłych pokoleń poprzez nieproporcjonalne lub niedbałe wykorzystanie zasobów naturalnych. Aby to osiągnąć, konieczne jest uzyskanie równowagi między wzrostem gospodarczym, poszanowaniem środowiska i dobrobytem społecznym. W tym kontekście możemy mówić o kilku rodzajach zrównoważenia: zrównoważeniu ekonomicznym, zrównoważeniu środowiskowym i zrównoważeniu społecznym.

W większości przypadków, uogólnianie i mówienie tylko o zrównoważonym rozwoju środowiska jest powszechnym zjawiskiem. Ten rodzaj zrównoważenia odnosi się do faktu, że źródła zasobów naturalnych nie są niewyczerpane i należy o nie dbać, chronić je i dobrze nimi zarządzać.

PRODUKTY Z RECYKLINGU, NADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU ORAZ TE PRZEZNACZONE DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Pojęcia te są często używane zamiennie, ale w rzeczywistości bardzo się od siebie różnią:

CO MOŻNA PODDAĆ RECYKLINGOWI?

Produkt nadający się do recyklingu to taki, który po zakończeniu okresu użytkowania może zostać przekształcony w nowy materiał gotowy do ponownego użycia.

 

que es reciclable

KIEDY MATERIAŁ NADAJE SIĘ DO PONOWNEGO UŻYCIA?

Materiał nadaje się do ponownego użycia jeśli został pomyślany, zaprojektowany i wprowadzony do obrotu w celu wielokrotnego użycia poprzez ponowne napełnienie lub zastosowanie w tym samym celu, dla którego został pomyślany, bez konieczności poddawania go jakiejkolwiek obróbce lub procesowi.

Choć pojęcia recyklingu i ponownego wykorzystania mają na celu nadanie drugiego życia przedmiotom lub surowcom, ograniczając ich negatywny wpływ na środowisko i marnowanie zasobów naturalnych, to droga do osiągnięcia tego drugiego życia będzie różna. O ile w przypadku materiału nadającego się do recyklingu trzeba go w jakiś sposób zmodyfikować, o tyle przedmioty wielokrotnego użytku można wykorzystać w bardziej bezpośredni sposób, co sprzyja strategiom opartym na gospodarce o obiegu zamkniętym, faworyzującym korzystanie z materiałów przez kilka lat.

MATERIAŁY BIODEGRADOWALNE I KOMPOSTOWALNE

Pierwszą kwestią, którą należy poruszyć w tym temacie jest fakt, że wszystkie materiały ulegają biodegradacji. Biodegradowalność to zdolność materiału do rozpadu na prostsze substancje dzięki enzymatycznej aktywności mikroorganizmów. Jest to proces naturalny, bez konieczności ingerencji człowieka. Termin ten jest ściśle związany ze zrównoważonym rozwojem, ponieważ czas, w którym następuje biodegradacja, może wahać się od kilku miesięcy do milionów lat w zależności od materiału.

Natomiast określenie „kompostowalne” odnosi się do zdolności biologicznego rozkładu materiału do momentu, gdy stanie się on kompostem, bez generowania w trakcie tego procesu toksycznych lub szkodliwych dla środowiska pozostałości. Kompost to nawóz organiczny, będący bardzo przydatnym produktem w niektórych sektorach, np. w rolnictwie. Proces ten nie może zachodzić w sposób naturalny (jak w przypadku biodegradacji) i wymaga ingerencji człowieka.

W tym zakresie w Unii Europejskiej istnieje wskaźnik znany jako UNE-EN 13432:2001, który ustala kompostowalność materiału na podstawie takich aspektów jak:

  • Właściwości fizykochemiczne: materiał musi być wolny od metali ciężkich i wykazywać zawartość lotnych substancji stałych powyżej 50%.
  • Jego podatność na biodegradację, która powinna być większa niż 90% w ciągu maksymalnie 6 miesięcy.
  • Dezintegracja podczas procesu, w którym po 12 tygodniach nie powinny występować fragmenty materiału większe niż 2 mm x 2 mm.
  • Ekotoksyczność lub jakość uzyskanego kompostu.

EKOPROJEKTOWANIE I JEGO ZWIĄZEK ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

Ekoprojektowanie to kolejna idea, która jest często związana ze zrównoważonym rozwojem. Polega ona głównie na implementacji różnych czynników środowiskowych na przestrzeni całego procesu projektowania i powstawania produktu. Celem jest, aby żadna z faz cyklu życia produktu nie miała negatywnego wpływu na środowisko lub był on minimalny. Tym samym jest on rozpatrywany od fazy projektowania aż po sposób, w jaki zostanie zutylizowany po zakończeniu okresu użytkowania.

Ekoprojektowanie ma obejmować wszystkie rodzaje produktów, nie ograniczając się do konkretnego sektora. Od zastawy stołowej po szczoteczki do zębów, odzież i obuwie, a nawet biżuterię, ekoprojektowanie może być stosowane niemal w każdej dziedzinie. Niektóre sposoby realizacji tej koncepcji będą polegały na przeprojektowaniu opakowań, zmniejszeniu ich rozmiarów lub grubości i wyeliminowaniu tych zbędnych lub na tworzeniu produktów, które można łatwo zdemontować i wykonać z identyfikowalnych materiałów w celu ich recyklingu lub ponownego wykorzystania.

Ponadto należy zauważyć, że ekoprojektowanie poprawia inne aspekty bardziej związane z marketingiem, takie jak wpływ społeczny.

EFEKT CIEPLARNIANY, CZYLI SIŁA NAPĘDOWA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Podjęcie dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju jest praktycznie niemożliwe bez poruszenia kwestii efektu cieplarnianego. Efekt ten występuje, gdy pewne gazy w atmosferze zatrzymują część promieniowania cieplnego generowanego przez powierzchnię Ziemi po ogrzaniu jej przez Słońce. Samo zjawisko byłoby korzystne dla Ziemi, utrzymując optymalną dla życia temperaturę, gdyby nie to, że działania człowieka je nasiliły.

Między innymi działalność przemysłowa i hodowla zwierząt zwiększa obecność tych gazów w atmosferze. Główne gazy to CO₂ i metan, które powstają w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel czy ropa. W wyniku wzrostu ilości tych gazów, atmosfera zatrzymuje więcej ciepła niż powinna w naturalnych warunkach, podnosząc temperaturę planety i wywołując zjawisko znane jako „globalne ocieplenie”.

Ma to takie konsekwencje jak topnienie obszarów arktycznych, powodzie, pustynnienie żyznych terenów czy jeszcze bardziej niszczycielskie skutki klimatyczne. Zmniejszenie wpływu efektu cieplarnianego i zatrzymanie globalnego ocieplenia jest więc jednym z głównych celów zrównoważonego rozwoju.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju. Jak wiadomo, w SP Group codziennie wprowadzamy innowacje i ulepszamy nasze procesy produkcyjne, skupiając się na zrównoważonych opakowaniach i minimalizując nasz ślad węglowy.

W kolejnych artykułach będziemy odkrywać nowe pojęcia i wspólnie się uczyć. Jeśli tak jak my angażujesz się w działania na rzecz bardziej ekologicznego świata i nie chcesz przegapić nowych treści, obserwuj naszego bloga lub nasz profil na LinkedIn!


Bądź pierwszą osobą, która przeczyta nasze wiadomości

Subskrybuj i otrzymuj najnowsze posty z naszego bloga na swój e-mail.Kategoria

Powiązane artykuły

Jak wygląda recykling w Europie i jaką rolę odgrywają poszczególne kraje?

Zrównoważony rozwój

Recykling, redukcja i ponowne wykorzystanie to trzy klucze, które od lat wiele najbardziej rozwiniętych krajów powtarza jak mantrę swoim obywatelom […]

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.