Jak i dlaczego wdrożyć gospodarkę o obiegu zamkniętym w swojej firmie?

Jednym z terminów, który nabiera coraz większego znaczenia w rozmowach na temat zmiany paradygmatu globalnej konsumpcji, jest pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym. Europejskie przepisy już uwzględniają to w swoich komunikatach i wytycznych, a firmy z sektora tworzyw sztucznych od lat pracują nad przekształceniem swoich firm w ten nowy model.

Jako koncepcja ramowa, gospodarka o obiegu zamkniętym potrzebuje i wymaga wszystkich elementów łańcucha. Od wykorzystania surowców przez przedsiębiorstwa produkcyjne lub gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych, po działania obywateli w ich roli konsumentów. Ale czym dokładnie jest gospodarka o obiegu zamkniętym i jakie są możliwości w sektorze tworzyw sztucznych?

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY GOSPODARKI CYRKULARNEJ

Termin gospodarka o obiegu zamkniętym został po raz pierwszy użyty mniej niż 30 lat temu. Dokładniej pojawił się w opracowaniach Pearce’a i Turnera w 1990 r. w celu opisania zamkniętych systemów interakcji między gospodarką a środowiskiem. Innymi słowy, zaproponowali oni ulepszenie gospodarki liniowej, opartej na jednokierunkowym i zachodnim pojęciu czasu, na zawsze postępowym rozwoju technologii i na kapitalistycznym złudzeniu wykładniczego i nieskończonego wzrostu gospodarczego, aby zbliżyć się do koncepcji, która być może jest bardziej znana w tradycji orientalnej: cyklicznej lub kołowej.

W tym celu nie wystarczy recykling, ale konieczne jest zamknięcie i uniknięcie przecieków w tych kręgach. Innymi słowy, kontrola, czy odpady pozostające po produkcji nowych materiałów z materiałów pochodzących z recyklingu mają osiągają poziom zera. Dla wielu wdrożenie tego modelu oznaczałoby koniec ery produktów jednorazowego użytku i tanich paliw.

Ponieważ środowisko i zrównoważony rozwój planety znajdują się w centrum nowego paradygmatu, gospodarka o obiegu zamkniętym traktuje nauki takie jak biomimikra jako fundament. Biomimetyka lub inaczej biomimikra wykorzystuje wiedzę o organizmach do tworzenia takich produktów, które wymagają mniej zasobów i energii, dzięki milionom lat adaptacji gatunków do ich środowiska. Ta dyscyplina miałaby zastosowanie w powstawaniu odpadów morskich, z których 85% pochodzi z lądu, rafia do morza poprzez rzeki Azji i jest marnotrawionych, ponieważ tworzywo sztuczne jest produktem o wysokiej wartości do ponownego wykorzystania.

Na przykład badanie składu i właściwości pajęczyny pozwoliło nam ulepszyć systemy lin, a nawet stworzyć bardziej skuteczne kamizelki kuloodporne. W Zimbabwe budynek Eastgate Center naśladuje konstrukcje termitów w Afryce subsaharyjskiej, aby utrzymać wilgotność i temperaturę bez użycia klimatyzatorów. Rezultat jest taki, że ten projekt zużywa tylko 10% energii w porównaniu do innych konstrukcji o podobnych rozmiarach.

ZMIANA DYSTRYBUCJI ZASOBÓW DLA RÓŻNYCH SEKTORÓW FIRMY

Jeśli istnieje istotna cecha zastosowania gospodarki o obiegu zamkniętym w firmach, to jest to zmuszenie nas do ponownego przemyślenia kompleksowych procedur produkcyjnych, wymagając jeszcze więcej zasobów w tych trzech obszarach: rozwój produktu, odzysk i regeneracja oraz naprawa.

Budynek Eastgate Center, o którym mówiliśmy w poprzednim punkcie, jest historią sukcesu gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki wysiłkowi włożonemu w fazę projektowania i rozwoju produktu.

W przypadku odzysku i ponownego wykorzystania odpadów firmy takie jak Apple dysponują już specjalnymi maszynami, dzięki którym części starych terminali można oddzielić, poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać. Ponadto ten gigant technologiczny nadał mu nazwę, robot „Liam”.

SEKTOR TWORZYW SZTUCZNYCH, PROTAGONISTA ZMIAN

Sektor opakowań jest jedną z branż, na którą zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju mają największy wpływ. Od lat firmy produkcyjne prowadzą badania i wprowadzają innowacje w celu opracowania bardziej ekologicznych rozwiązań z tworzyw sztucznych, bioplastików i materiałów, które ułatwiają procesy separacji i recyklingu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w tworzywach sztucznych nie sprowadza się jedynie do procesów odzyskiwania lub produkcji materiału, ale także badania techniczne sektora przyczyniają się do realizacji celów zamkniętej gospodarki mając wkład w następujące osiągnięcia:

  • Plastikowe pojemniki pozwalają zwiększyć trwałość żywności, unikając jej marnowania.
  • Prawdziwe zaangażowanie sektora prowadzi firmy do uzyskiwania certyfikatów, które gwarantują, że odpady przemysłowe zostaną ponownie włączone do procesów produkcyjnych.
  • Świadomość konsumentów na etapie segregacji odpadów oraz praca lokalnych systemów z podmiotami zajmującymi się recyklingiem generują prawdziwe zobowiązanie do ponownego wykorzystania materiałów i sprzyjają produkcji tworzyw sztucznych z jednego materiału w celu wyeliminowania problemów związanych z zanieczyszczeniem.
  • Zamknięte procesy produkcyjne pomagają również firmom kontrolować i ograniczać ich wpływ na środowisko i energię oraz zmniejszać fakturę Ecotax.

Bez wątpienia gospodarka o obiegu zamkniętym jest wielkim wyzwaniem dla przekształcenia i innowacji dla sektora tworzyw sztucznych, który rysuje pozytywny i zyskowny horyzont dla wszystkich, od instytucji i firm, po każdego konsumenta przyszłości.


Bądź pierwszą osobą, która przeczyta nasze wiadomości

Subskrybuj i otrzymuj najnowsze posty z naszego bloga na swój e-mail.Kategoria

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.