Wierzymy w jakość naszych produktów i naszych procesów.

Jakość

SP GROUP stosuje politykę jakości, której celem jest spełnienie wymagań wszystkich standardów, które przestrzegamy.

Nasze fabryki posiadają certyfikat ISO 9001 dotyczący zarządzania jakością, normę ISO 14001 dotyczącą zarządzania środowiskowego, normę ISO 50001 oraz międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności BRC (British Retail Consortium).

Dział ds. Jakości, Bezpieczeństwa Żywności i Środowiska w SP Group przeprowadza wszelkie audyty wymagane przez naszych klientów w celu sprawdzenia prawidłowości przestrzegania polityk w tym zakresie. Ponadto, ściśle monitorujemy zakupione surowce, jak również proces produkcyjny wytwarzanych materiałów.

W tym celu przeprowadza się regularną analizę surowców i produktów końcowych, w tym testy laboratoryjne i próby, w których analizuje się, między innymi, tarcie, przyczepność, siły rozwarstwiania oraz odporność na przebicia i rozdarcia. Jako środek zapobiegawczy, zatwierdzając dostawcę, nasz zespół ds. Jakości weryfikuje, czy spełnia on wszystkie standardy jakości niezbędne do zminimalizowania ryzyka wystąpienia wad w jakości produktu końcowego. Dla SP GROUP bardzo ważne jest, aby nasi klienci przez cały czas byli dobrze traktowani i odpowiednio poinformowani.

Za pośrednictwem Działu Jakości oferujemy pomoc i wsparcie techniczne naszym klientom w celu rozwiązania lub wyjaśnienia wszelkich związanych z tym kwestii. Jeśli klient sobie tego życzy, nasi technicy mogą odwiedzić jego obiekty, aby rozwiązać problemy na miejscu.

Uważamy, że szkolenie jest podstawą dobrej pracy, dlatego SP Group prowadzi stały program szkoleniowy dla pracowników w celu zapewnienia, że mogą oni sprostać nowym wymaganiom technicznym naszych klientów.

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃS