Polityka prywatności

PLASTIENVASE, S.L. z siedzibą na Ctra. de Palma del Rio, km. 10 Villarrubia, Córdoba (14710), Hiszpania, adres e-mail: info@54.77.82.20 i CIF B14853485, zostało należycie wpisane do Rejestru Przedsiębiorstw w Kordobie.

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

PLASTIENVASE, S.L. niniejszym informuje, że dostęp i korzystanie z witryny sieci Web http://54.77.82.20 oraz wszystkich jej subdomen i katalogów znajdujących się pod nią (łącznie zwanych dalej  „Portalem”), jak również zawartość, projekty i obrazy, które można uzyskać za jej pośrednictwem, podlegają warunkom wyszczególnionym w Informacji prawnej i naszej Polityce prywatności, niezależnie od tego, czy dostęp do nich może wymagać zaakceptowania dodatkowych Ogólnych, lub szczegółowych, Warunków.

W związku z tym, jeśli nie zgadzasz się z Informacją prawną i Polityką prywatności, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z Portalu, ponieważ korzystanie z niego lub z usług i treści w nim zawartych, oznacza zaakceptowanie warunków prawnych określonych w niniejszym dokumencie.

Biorąc pod uwagę to, ze względu na naturę Internetu, że do Portalu można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca na świecie, jego zawartość, a także produkty i usługi oferowane przez PLASTIENVASE, S.L., są skierowane do użytkowników z jakiegokolwiek kraju. Niezależnie od powyższego, w przypadku żądania nabycia jakiegokolwiek rodzaju produktu lub zamówienia jakiejkolwiek usługi oferowanej przez PLASTIENVASE, S.L., firma zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży i/lub świadczenia wymaganej usługi, w przypadkach, które uzna za stosowne.

PLASTIENVASE, S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na Portalu, bez uprzedniego powiadomienia, w celu aktualizacji, poprawy, modyfikacji, dodania lub wyeliminowania treści i obrazów z Portalu lub z jego projektu. Aktualizacje będą przeprowadzane okresowo. Z uwagi na fakt, że informacje nie są aktualizowane natychmiastowo, sugerujemy, aby zawsze sprawdzać ważność i dokładność informacji, usług i treści zawartych na Portalu.

Zasady i warunki określone w Polityce prywatności i Informacji prawnej mogą się różnić, dlatego zachęcamy do zapoznania się z tymi warunkami podczas ponownego odwiedzania Portalu. Podobnie, Polityka prywatności i Informacja prawna będą rozumiane bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych Ogólnych i szczegółowych warunków, które regulują dostęp do określonych treści i usług w ramach Portalu.

Użytkownik niniejszym rozumie i akceptuje Warunki korzystania z Portalu i zobowiązuje się do korzystania z niego zgodnie z nimi, a także do korzystania z usług i treści Portalu we właściwy sposób oraz do niewykorzystywania ich w celach przestępczych lub nielegalnych.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Zarówno projekt Portalu, jak i jego kody źródłowe, a także logo, nazwy handlowe i inne charakterystyczne znaki, które się w nim pojawiają, należą do PLASTIENVASE, S.L. lub do współpracujących podmiotów oraz są chronione przez odpowiednie Prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Podobnie obrazy, logo, melodie, itp. zawarte w serwerze PLASTIENVASE, S.L. są chronione odpowiednimi Prawami własności intelektualnej i przemysłowej.

Ich użycie, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, przetwarzanie lub jakakolwiek inna podobna lub analogiczna działalność jest absolutnie zabroniona, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez PLASTIENVASE, S.L.

W każdym przypadku, PLASTIENVASE, S.L. deklaruje swój szacunek dla Prawa własności intelektualnej i przemysłowej stron trzecich; w związku z tym, jeśli uważają Państwo, że ta strona w jakikolwiek sposób narusza Państwa prawa, skontaktuj się z PLASTIENVASE, S.L. na następujący adres e-mail: info@54.77.82.20

Linki i hiperłącza

PLASTIENVASE, S.L. ułatwi Państwu dostęp do innych stron internetowych, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Celem tych linków jest pomoc w wyszukiwaniu zasobów, które mogą Państwa zainteresować w Internecie. Niemniej jednak, strony te nie należą do nas i nie sprawdzamy ich zawartości, dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za zawartość tych stron, ich funkcjonowanie lub jakiekolwiek potencjalne szkody, które mogą wynikać z dostępu do nich lub korzystania z nich. PLASTIENVASE, S.L. również w pełni szanuje wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej stron trzecich, które odpowiadają stronom internetowym, do których odnoszą się wspomniane linki. Z tego powodu, jeśli uważają Państwo, że korzystanie z tych linków może naruszać Państwa prawa, prosimy o kontakt z PLASTIENVASE, S.L. na adres email: info@54.77.82.20.

Z drugiej strony, PLASTIENVASE, S.L. na ogół autoryzuje odnośniki innych stron internetowych lub adresów e-mail do swojego Portalu, z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie stwierdza coś przeciwnego. Dodatkowo, we wszystkich przypadkach, aby ogólne zezwolenie mogło mieć zastosowanie, linki muszą respektować następujące elementy: utworzenie linku samo w sobie nie implikuje żadnego rodzaju umowy, kontraktu, patronatu ani rekomendacji PLASTIENVASE, S.L. strony, która tworzy link.

Niezależnie od powyższego, PLASTIENVASE, S.L. może w dowolnym momencie odwołać wyżej wymienione upoważnienie bez obowiązku podania przyczyny. W takich przypadkach, strona, która utworzyła link, musi natychmiast go usunąć, zaraz po otrzymaniu powiadomienia od PLASTIENVASE, S.L.

Ponadto, jeśli jakikolwiek użytkownik zauważy jakikolwiek link do witryn sieci Web stron trzecich, które zawierają nieodpowiednie materiały, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: marketing@54.77.82.20, w celu natychmiastowego usunięcia linku z naszego Portalu i podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Frames

PLASTIENVASE, S.L. wyraźnie zabrania realizacji „framings” lub wykorzystywania przez strony trzecie jakichkolwiek innych mechanizmów, które mogą zmienić projekt, oryginalną konfigurację lub zawartość Portalu.

Reklama

Na Portalu zostaną wstawione te reklamy PLASTIENVASE, S.L. lub podmiotów reklamodawców, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.

PLASTIENVASE, S.L. może wykorzystywać pliki cookie, gdy użytkownik przegląda ich witryny i strony internetowe. Pliki cookie, które mogą być używane na stronach internetowych PLASTIENVASE, S.L. są powiązane tylko z przeglądarką określonego komputera (anonimowy użytkownik) i nie udostępniają samodzielnie żadnych danych osobowych użytkownika. Pliki cookie są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego, na przykład do gromadzenia statystyk dotyczących dostępu do tej witryny sieci Web. Używane pliki cookie nie mogą odczytywać plików cookie utworzonych przez innych dostawców lub przez inne strony internetowe. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w celu ostrzeżenia przed odbiorem plików cookie i uniemożliwienia instalacji plików cookie na swoim dysku twardym. Proszę sprawdzić instrukcję przeglądarki, aby uzyskać dalsze informacje oraz Politykę prywatności naszej strony internetowej. Aby korzystać z witryny sieci Web PLASTIENVASE, S.L., użytkownik nie musi zezwalać na instalację plików cookie wysłanych przez PLASTIENVASE, S.L.

Ochrona prywatności

PLASTIENVASE, S.L. spełnia obowiązki nałożone zarówno w Ustawie Organicznej 15/1999 z 13 grudnia w sprawie ochrony danych osobowych, jak i w Rozporządzeniu dalej rozwijającym tę Ustawę, zatwierdzonym Dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia, oraz we wszystkich innych przepisach obowiązujących w chwili składania wniosku, gwarantując przestrzeganie wszystkich obowiązków i praw osób poszkodowanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Ponadto, zgodnie z przepisami Ustawy 34/2002 z 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, PLASTIENVASE, S.L. poprosi użytkownika o wcześniejszą zgodę na wysyłanie komunikatów handlowych, w przypadku, gdyby miały miejsce, a tym samym również do przestrzegania wszystkich obowiązków i praw użytkowników.

Na mocy powyższego, użytkownicy, którzy chcą korzystać z różnych usług oferowanych przez PLASTIENVASE, S.L., dysponują formularzami odbioru danych na Portalu, które dostarczają informacji o tym, kto jest administratorem danych oraz jaki jest cel przetwarzania danych, a także informacji na temat Państwa prawa dostępu, poprawiania i anulowania Państwa danych oraz sprzeciwu wobec ich używania. Wszystkie te informacje są zawarte w Polityce prywatności firmy, którą należy przeczytać i zaakceptować w celu uzyskania odpowiednich informacji.

Również w odniesieniu do obrazów, które PLASTIENVASE, S.L. może publikować na Portalu, oświadcza, że posiada zgodę osób, które się w nich pojawiają i, po uprzednim poinformowaniu ich o celu, są one, zgodnie z ustanowionymi przez prawo Warunkami, uznane za adekwatne, stosowne i nie nadmierne, zgodne z ich przeznaczeniem.

Z drugiej strony, trzeba mieć na uwadze to, że prawo do reklamy nie ma zastosowania w przypadku informacji w formie graficznej o publicznym wydarzeniu lub incydencie, w którym wizerunek osoby jest jedynie dodatkiem do tego faktu.

Zobowiązania użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług Portalu zgodnie z warunkami określonymi w Polityce prywatności i Informacji prawnej, odpowiadając za ich prawidłowe wykorzystanie.

Użytkownik działający przeciwko wizerunkowi, dobremu imieniu lub reputacji PLASTIENVASE, S.L., a także wykorzystujący nielegalnie lub w sposób nieuczciwy projekty, logotypy lub zawartość Portalu, i/lub naruszający w jakikolwiek sposób Prawa własności intelektualnej i przemysłowej Portalu lub jego treści i oferty, będzie odpowiadać przed PLASTIENVASE, S.L. za swoje działania.

Zobowiązania PLASTIENVASE, S.L.

Niewłaściwe korzystanie z Portalu: PLASTIENVASE, S.L. stworzył Portal do prezentacji swoich działań i usług, ułatwiając do nich dostęp. Nie może jednak kontrolować korzystania z Portalu w żaden inny sposób niż ten opisany w Polityce prywatności i Informacji prawnej. Z tego względu, dostęp do Portalu i poprawne wykorzystanie informacji w nim zawartych są obowiązkiem osoby, która wykonuje te czynności; PLASTIENVASE, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe, nielegalne lub nieostrożne użycie, które może wykonać użytkownik.

Korzystanie z treści: PLASTIENVASE, S.L. zapewnia całą zawartość Portalu, zgodnie z określonymi Warunkami korzystania z usługi, w dobrej wierze, i będzie dążyć do tego, aby były one na bieżąco aktualizowane i aktualne. Niemniej jednak, PLASTIENVASE, S.L. nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub dostęp użytkowników spoza obszaru, do którego jest skierowany Portal, odpowiedzialność, za którą ponosi użytkownik. Ponadto, PLASTIENVASE, S.L. nie będzie w stanie kontrolować żadnych treści, które nie zostały utworzone przez niego lub przez strony trzecie wykonujące jego zamówienie, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zawartość lub techniczną niedostępność, które mogłyby być spowodowane przez te strony trzecie.

Reklama: PLASTIENVASE, S.L. zawrze na Portalu reklamę własną lub stron trzecich, oferującą produkty lub usługi, które uzna, że mogą Państwa zainteresować. Niemniej jednak, PLASTIENVASE, S.L. nie może kontrolować wyglądu wspomnianej reklamy, ani jakości i adekwatności usług, do których się odnosi i, w wyniku tego, PLASTIENVASE, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać spowodowane.

Wirusy: PLASTIENVASE, S.L. zobowiązuje się do zastosowania wszelkich niezbędnych środków w celu zagwarantowania użytkownikowi braku wirusów, robaków, koni trojańskich i tym podobnych elementów na swoim Portalu. Niemniej jednak, środki te nie są nieomylne, a zatem PLASTIENVASE, S.L. nie może całkowicie zagwarantować braku tych szkodliwych elementów. Co za tym idzie, PLASTIENVASE, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą one powodować.

Awarie technologiczne: PLASTIENVASE, S.L. zawarła wszystkie niezbędne umowy dotyczące ciągłości jego Portalu i dołoży wszelkich starań, aby nie ulegał zakłóceniom. Nie może jednak zagwarantować braku awarii technologicznych lub stałej dostępności Portalu i i opublikowanych w nim treści. W związku z tym, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą być spowodowane brakiem dostępności i awariami w dostępie spowodowanymi przez rozłączenia, awarie, przeciążenia lub upadki sieci niezwiązane z PLASTIENVASE, S.L.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Prawo hiszpańskie będzie obowiązywać w przypadku wszelkich sporów lub konfliktów dotyczących Warunków niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkich spraw związanych z usługami przedstawionymi na tym Portalu.

Wszelkie konflikty, które mogą wyniknąć w związku z Portalem lub korzystaniem z jego treści, zostaną rozstrzygnięte przez odpowiednie sądy.

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.