Nieustannie poszukujemy nowych receptur, aby ułatwić jakość życia Twoich konsumentów.

Innowacja

W SP Group zdajemy sobie sprawę, że to zdolność przewidywania wyznacza bieg wydarzeń i historię firmy.

Mając to na uwadze, nasza firma posiada własne laboratoria Badawczo-Rozwojowe (R&D) oraz Innowacyjne, w których nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści pracują nad znalezienien nowych rozwiązań, które prowadzą do ciągłej poprawy jakości naszych produktów, obsługi klienta i doświadczeń konsumentów.

Od momentu powstania firmy, Innowacja zawsze była główną siłą napędową naszego wzrostu, dlatego SP Group co roku znacząco inwestuje w zasoby ludzkie, techniczne i materialne, co pozwala nam pozostać liderem na wysoce konkurencyjnym i zglobalizowanym rynku.

Ta praca badawcza często jest wykonywana w parze z naszymi klientami w ramach wspólnych projektów Badawczo-Rozwojowych i Innowacyjnych.