Jak wygląda recykling w Europie i jaką rolę odgrywają poszczególne kraje?

Recykling, redukcja i ponowne wykorzystanie to trzy klucze, które od lat wiele najbardziej rozwiniętych krajów powtarza jak mantrę swoim obywatelom w walce o zrównoważony rozwój. W ostatnich latach do idei i celów polityki obejmującej recykling w Europie dodano takie koncepcje jak gospodarka obiegowa i Cele Agendy 2030 uzgodnione przez 193 kraje członkowskie ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Pod względem planowania i kontroli, Unia Europejska ma najbardziej zaawansowane prawodawstwo dotyczące odpadów na świecie. Dzięki Dyrektywie w Sprawie Odpadów oraz Pakietowi dotyczącemu Gospodarki Obiegowej, kraje członkowskie starają się aktywować przejście na gospodarkę obiegową, która oprócz zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne, tworzy miejsca pracy poprzez zrównoważony wzrost gospodarczy.

GŁÓWNE CELE EUROPEJSKICH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE RECYKLINGU

Niektóre z najważniejszych środków stosowanych przez UE koncentrują się na następujących kwestiach: Rozwoju polityk gminnych w zakresie odzysku odpadów; celu wyznaczonym na 2030 r., polegającym na całkowitej i stopniowej eliminacji tworzyw sztucznych niepodlegających recyklingowi, który został przyjęty w 2018 r. w ramach Strategii dotyczącej tworzyw sztucznych; ograniczeniu produkcji baterii i akumulatorów ze względu na ich zanieczyszczający wpływ, czy też stworzeniu protokołu dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ponieważ stanowią one 30% wszystkich odpadów wytwarzanych w Europie.

Nawet przy wspólnych celach i dyrektywach, nie wszystkie kraje UE rozwijają się w tym samym tempie. Ich zróżnicowana sytuacja gospodarcza, legislacyjna i kulturowa oznacza, że mamy do czynienia z bardzo odmiennymi scenariuszami. Dzięki statystykom Eurostatu obejmującym recykling w Europie, możemy śledzić rozwój kontynentu, a także każdego z poszczególnych krajów członkowskich.

W skali globalnej, kolejnym celem krajów członkowskich jest osiągnięcie 55% udziału recyklingu w UE do 2025 roku. Jednak biorąc pod uwagę indywidualne możliwości poszczególnych państw zdajemy sobie sprawę z tego, że kraje takie jak Hiszpania mają jeszcze długą drogę do przebycia, aby nadrobić zaległości i osiągnąć wyznaczone cele.

NIEMCY I BELGIA NA CZELE WYŚCIGU

Według danych Eurostatu, Niemcy i Belgia są dwoma wiodącymi krajami pod względem odzysku odpadów komunalnych oraz zbiórki opakowań.

W Niemczech udaje się zebrać 66,1% odpadów komunalnych.

Ten model recyklingu opiera się na systemie zwrotu kaucji (DRS), który nakłada odpowiedzialność za odzysk opakowań na same firmy produkcyjne, a nagrodę pieniężną przekazuje obywatelom.

Na drugim i trzecim miejscu pod względem recyklingu odpadów komunalnych znajdują się Austria z wynikiem 56,9% i Słowenia. Jednak wiodącym krajem w zakresie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych jest Belgia, która prowadzi w rankingu dzięki modelowi odzysku przy użyciu pojemników umieszczonych na ulicy, bardziej podobnemu do tego, jaki mamy w Hiszpanii i której udaje się odzyskać 98% opakowań. Za nią plasują się Dania i Czechy, a na końcu obu rankingów znajduje się Malta.

ODZYSKIWANIE OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH W HISZPANII JAKO MODEL ZMIAN

Według danych Eurostatu z 2016 roku, Hiszpania miała jeszcze długą drogę do przebycia w zakresie odzysku odpadów komunalnych, zajmując 15 miejsce w rankingu. Jednocześnie wzorce recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych uplasowały nas na szóstym miejscu. Z drugiej strony, sprawozdania z kolejnych lat pokazują, że byliśmy daleko od osiągnięcia wyznaczonych celów: w 2018 roku Hiszpania odzyskała 35% swoich odpadów, a miniony rok 2020 pokazał, że 50% podyktowane dyrektywami europejskimi i hiszpańską ustawą o odpadach z 2011 roku nie zostało jeszcze osiągnięte. Co więcej, w 2020 roku hiszpański wskaźnik spadł do 34,7%.

Firmy zadeklarowały już gotowość do zaoferowania zrównoważonych alternatyw w postaci rozwiązań z PE i PET, jak również do opracowania opakowań nadających się w 100% do recyklingu i przekształcenia produkcji w gospodarkę obiegową. Jednak do osiągnięcia transformacji ekologicznej potrzebne jest, według raportu Eurostatu, zwiększenie liczby punktów selektywnej zbiórki materii organicznej w gminach oraz opracowanie ram fiskalnych, które penalizują wyrzucanie i spalanie odpadów. Jeśli wyrzucanie materiałów na wysypiska będzie trudniejsze lub droższe, obywatele i inne przedsiębiorstwa zostaną zmotywowane do ponownego wykorzystywania materiałów, odzyskiwania odpadów i wybierania surowców takich jak eko-plastik lub tworzywa kompostowalne, które wspomagają dalsze umacnianie dwóch najsłabiej rozwiniętych filarów zrównoważonego rozwoju: redukcji i ponownego wykorzystania.

SP Group jest zaangażowana w zrównoważoną transformację firm poprzez opracowywanie rozwiązań opakowaniowych przyjaznych dla środowiska oraz utrzymywanie poziomów jakości i bezpieczeństwa wymaganych przez obowiązujące przepisy. Jeśli chcesz uzyskać poradę w zakresie zrównoważonej transformacji swojej firmy, zapraszamy do kontaktu


Bądź pierwszą osobą, która przeczyta nasze wiadomości

Subskrybuj i otrzymuj najnowsze posty z naszego bloga na swój e-mail.Kategoria

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.