Produkcja laminatów zawierających tereftalan polietylenu przy użyciu materiałów wtórnych

15 kwietnia 2021

Zastosowanie materiałów pochodzących w 100% z odzysku, a tym samym ich reintegracja w procesach przemysłowych, staje się nową rzeczywistością, która skłania nas do ciągłej pracy nad rozwojem gospodarki obiegowej. Rynek tworzyw sztucznych od lat jest wymieniany wśród sektorów, od których szczególnie wymaga się opracowania zrównoważonych rozwiązań, wspomagających dbanie o środowisko. Dzięki zaangażowaniu przemysłu w badania, owe rozwiązania są teraz rzeczywistością i przewodzą zmianom.

Recykling i produkcja nowych laminatów zawierających tereftalan polietylenu przy użyciu materiałów wtórnych były od początku priorytetowymi celami przy określaniu kierunku badań, gdyż jest on jednym z najczęściej używanych tworzyw w przemyśle spożywczym. Struktura ta jest obecna w butelkach na wodę i napoje, opakowaniach na gotową żywność, a także w materiałach. Cechuje się wysoką wytrzymałością, szczelnością oraz przezroczystością. Ponadto nadaje się do formowania termicznego i nie zmienia właściwości zapakowanego produktu. Opakowania zawierające tereftalan polietylenu mogą być łatwo zidentyfikowane przy pomocy umieszczanego na nich symbolu recyklingu w formie trójkąta złożonego z trzech strzałek, wewnątrz którego znajduje się cyfra 1.

PROCES RECYKLINGU

Po umieszczeniu opakowania zawierającego tereftalan polietylenu w odpowiednim pojemniku na śmieci i późniejszej segregacji, wyróżniamy trzy procesy umożliwiające jego recykling:

RECYKLING MECHANICZNY

Materiał jest rozdrabniany po wcześniejszym umyciu i pozbyciu się substancji zanieczyszczających. Ma miejsce klasyfikacja i oddzielenie cząstek polipropylenu, a przy pomocy metody elektrostatycznej – odseparowanie aluminium. Jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj recyklingu ze względu na swój niski koszt w porównaniu do pozostałych metod.

RECYKLING CHEMICZNY

Istnieją dwie metody stosowane na skalę przemysłową: metanoliza i glikoliza. Laminaty PET rozkładają się na cząsteczki, co pozwala na użycie otrzymanego materiału przy produkcji nowych, przezroczystych laminatów.

RECYKLING ENERGETYCZNY

Przy pomocy tej metody nie powstaje nowy materiał, lecz energia pochodząca ze spalania zużytych opakowań z tworzyw sztucznych. To rozwiązanie osiąga wartość opałową w wysokości do 6,3 Kcal/kg.

TECHNOLOGIA RPET: 100% MATERIAŁU Z ODZYSKU, KTÓRY W 100% NADAJE SIĘ DO PONOWNEGO RECYKLINGU

Poprzez recykling i odzysk komponentów, ich ponowna inkorporacja w procesach produkcyjnych daje początek nowym produktom, które są optymalne w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju. Chodzi o rPET, czyli jednowarstwowy laminat do formowania termicznego, produkowany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Linia materiałów rPET zaprojektowana przez SP GROUP umożliwia zamknięcie cyklu produkcyjnego ze względu na zawartość 100% tworzyw pochodzących z recyklingu, z których ponad 50% stanowią zużyte tace, co sprawia, że jednocześnie nadaje się ona w 100% do ponownego recyklingu.

Laminat rPET wyróżnia się doskonałą przezroczystością, porównywalną z innymi materiałami wykonanymi z surowców pierwotnych oraz właściwościami mechanicznymi, które sprawiają, że jest on odporny na uderzenia na etapie pakowania. Oferuje dobrą barierę tlenową oraz dla pary wodnej, a także dobre właściwości formowania termicznego.

Ponadto jego użycie w produktach spożywczych jest optymalne, gdyż został zatwierdzony przez EFSA Nº 2017/4843 jako materiał zdatny do kontaktu z żywnością. W związku z tym, jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla pakowania min. wyrobów mięsnych, gotowych dań, słodyczy, ciastek czy sałatek.

Wśród innych przemysłów niespożywczych sięgających po rPET, możemy wyróżnić producentów perfum, kosmetyków i blistrów na leki. Możliwość formowania termicznego oraz dobra odporność chemiczna stanowią najbardziej istotne zalety dla ich fabrykantów.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I GOSPODARKA OBIEGOWA JAKO WSPÓLNY CEL

Poprzez opracowanie tego materiału zdołaliśmy sprostać celowi różnych międzynarodowych i państwowych instytucji w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakim jest wprowadzanie zrównoważonych struktur, stworzonych w 100% z materiałów pochodzących z odzysku i w 100% nadających się do ponownego recyklingu. W 12 punkcie Celów Zrównoważonego Rozwoju opublikowanych przez ONU jest mowa o zamiarze „zdecydowanego ograniczenia wytwarzania odpadów poprzez czynności w obrębie zapobiegania, redukcji, recyklingu i ponownego użycia” oraz o „osiągnięciu ekologicznie racjonalnego sposobu zarządzania chemikaliami i wszelkimi odpadami we wszystkich stadiach ich cyklu życiowego”. W optymalnych warunkach przemysłowych, materiały rPET mogą być poddawane recyklingowi i ponownie wprowadzane do procesu przemysłowego od 10 do 15 razy. Strategie zrównoważonego rozwoju wprowadzane przez przedsiębiorstwa produkujące tereftalan polietylenu są nakierowane na ograniczenie skali ciągłej produkcji nowych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez wykorzystanie struktur pozwalających na ponowne użycie lub wprowadzenie ich w postaci materiałów wtórnych w procesach produkcyjnych. Wraz z rozwojem nowych metod recyklingu i technologii takich jak rPET, postęp w kierunku bardziej „zielonego” świata i zrównoważonego przemysłu staje się rzeczywistością. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu w gospodarkę obiegową i redukcję śladu węglowego, odwiedź zakładkę Zrównoważony Rozwój na naszej stronie internetowej. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat naszych rozwiązań PET lub rPET, prosimy o kontakt z nami. Nasi wyspecjalizowani konsultanci rozwieją wszelkie wątpliwości dotyczące najlepszego rozwiązania opakowaniowego dla Twojego produktu.


Bądź pierwszą osobą, która przeczyta nasze wiadomości

Subskrybuj i otrzymuj najnowsze posty z naszego bloga na swój e-mail.Kategoria

Powiązane artykuły

Jak i dlaczego wdrożyć gospodarkę o obiegu zamkniętym w swojej firmie?

Zrównoważony rozwój

Jednym z terminów, który nabiera coraz większego znaczenia w rozmowach na temat zmiany paradygmatu globalnej konsumpcji, jest pojęcie gospodarki o […]

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.