Zrównoważone opakowania z tworzyw sztucznych: zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw

Opakowania ewoluowały od bycia prostym elementem służącym do pakowania produktu przekształcając się w narzędzie, za pomocą którego firmy manifestują swoje zaangażowanie w ochronę środowiska. Obecnie zrównoważone opakowania są nawet wykorzystywane do poprawy brandingu lub wizerunku marki danej firmy. Wynika to ze zwiększonego zaangażowania społeczeństwa, które wymaga od firm bardziej przyjaznych środowisku modeli biznesowych. Aby osiągnąć ten cel, jednym z kluczowych rozwiązań może być zwiększenie wykorzystania zrównoważonych tworzyw sztucznych. W związku z tym, w SP Group chcemy opowiedzieć o tej nowej rewolucji w dziedzinie opakowań.

 

Ewolucja zrównoważonych tworzyw sztucznych

Stosowanie tworzyw sztucznych bywa tradycyjnie kojarzone z pogorszeniem stanu środowiska. Jednak w początkowym okresie swojego istnienia, „klasyczne” tworzywa sztuczne stanowiły alternatywę wywierającą mniejszy wpływ na środowisko. Były one lżejsze niż inne materiały i pozwalały ograniczać emisję ton dwutlenku węgla w ramach całego łańcucha dystrybucji i logistyki firm. Jednak wraz z końcem okresu użytkowania zaczynały stanowić problem.

 

W tym sensie, tradycyjny łańcuch zawsze polegał na wytwarzaniu nowych tworzyw sztucznych w celu zaspokojenia popytu, wyrzucaniu tych zużytych i powtarzaniu tego procesu. Problem nie leży jednak w samej naturze plastiku, ponieważ jest to materiał, który przyczynił się do postępu ludzkości w wielu różnych dziedzinach, lecz w gospodarce odpadami. Doprowadziła ona do poważnych problemów dla ekosystemów i pokazała, że jeśli chcemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, musimy zmienić ten cykl. Jak to osiągnąć? Wprowadzając bardziej obiegowy system, w którym tworzywa sztuczne zyskują drugie życie.

 

W ten sposób powstały inicjatywy mające na celu stworzenie modeli, dzięki którym tworzywa sztuczne staną się materiałem bardziej zrównoważonym. Mowa o tworzywach sztucznych, które można łatwo poddać recyklingowi, a nawet kompostować. Wiele firm przyłączyło się już do tego wyzwania na rzecz zrównoważonego rozwoju, stosując opakowania, do których produkcji stosuje się jedynie zrównoważone tworzywa sztuczne. Jest to możliwe, ponieważ materiały takie jak pokonsumencki PET mogą być poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane do kontaktu z żywnością, co nie jest możliwe w przypadku innych materiałów. Przykłady takie jak ten pokazują, że osiągnięcie bardziej obiegowej gospodarki jest możliwe, gdy firmy należące do łańcucha wartości zaczynają odgrywać bardziej aktywną rolę, akceptują swoją odpowiedzialność społeczną i pracują nad możliwością recyklingu materiałów.

 

zrównoważone tworzywa sztuczne

Zrównoważone tworzywa sztuczne – szansa na zmiany

Choć nie należy lekceważyć działań firm na rzecz zrównoważonego rozwoju, prawdą jest, że część zasług wynika z faktu, że konsumenci coraz częściej domagają się takich zmian. Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome konieczności dbania o środowisko naturalne. Dobrym tego przykładem są badania przeprowadzone w Hiszpanii.

 

Wynika z nich, że 4 na 5 konsumentów (dokładnie 79% ankietowanych) zapłaciłoby więcej za produkt w zrównoważonym opakowaniu. Badanie wykazało również, że 32% respondentów uważa, że firmy nie robią wystarczająco dużo, aby wprowadzić bardziej zrównoważone opakowania.

 

Co więcej, w przypadku Hiszpanii, dzięki zaangażowaniu konsumentów w ochronę środowiska, w ciągu ostatniej dekady liczba odpadów z gospodarstw domowych, które są poddawane recyklingowi podwoiła się, osiągając w 2020 r. poziom 616 282 ton. 

 

Nie są to jednak jedyne dane. Inne badania również podkreślają tę tendencję wśród młodych ludzi, zwłaszcza wśród millenialsów. To właśnie to pokolenie, za pośrednictwem mediów społecznościowych, przyczynia się do popularyzacji zrównoważonego plastiku w branży opakowań. Ten ruch społeczny zdołał doprowadzić to transformacji opakowań, zwłaszcza w przemyśle spożywczym, jednak ta tendencja rozprzestrzenia się na wszystkie pozostałe sektory

 

Coraz częściej można zaobserwować, że różne branże opracowują i wdrażają nowe, zrównoważone tworzywa sztuczne. Dodatkowo do żądań społeczeństwa dołącza się coraz bardziej rygorystyczne prawodawstwo dotyczące ochrony środowiska, co jeszcze bardziej przyspiesza proces prowadzący do osiągnięcia w pełni zrównoważonego modelu.

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w zakresie opakowań i zrównoważonych tworzyw sztucznych (H2)

 

Firmy odpowiedzialne społecznie to takie, które prowadzą działalność z myślą o wniesieniu pozytywnego wkładu dla społeczeństwa. Dziś ta odpowiedzialność społeczna polega na utrzymywaniu standardów jakości w oparciu o troskę o środowisko naturalne. W związku z tym, jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie i utrzymanie tego celu jest stosowanie opakowań bardziej przyjaznych dla środowiska, w których wykorzystuje się zrównoważone tworzywa sztuczne.

 

Proces przechodzenia na opakowania plastikowe pochodzące z recyklingu i nadające się do ponownego przetworzenia, prawdopodobnie doprowadzi także do wzrostu sprzedaży ich produktów. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wystarczy wziąć pod uwagę opinie konsumentów, którzy byliby skłonni zaakceptować nawet niewielki wzrost cen w zamian za pójście w kierunku bardziej obiegowego modelu gospodarki.

Jest to z pewnością rozwiązanie korzystne zarówno dla konsumentów, którzy widzą, że ich zapotrzebowanie na ekologiczne opakowania jest zaspokajane, jak i dla firm, które zwiększają swoje zyski. Nie dziwi więc fakt, że dzięki temu trendowi pojawia się coraz więcej kampanii reklamowych skupiających się na stosowaniu tworzyw sztucznych przyjaznych dla środowiska, które z kolei zachęcają inne firmy do wprowadzania zmian w swoich opakowaniach.


Bądź pierwszą osobą, która przeczyta nasze wiadomości

Subskrybuj i otrzymuj najnowsze posty z naszego bloga na swój e-mail.Kategoria

Powiązane artykuły

3 zrównoważone materiały stosowane w opakowaniach z tworzyw sztucznych

Stosowanie zrównoważonych materiałów w opakowaniach staje się coraz ważniejsze w sektorze packagingu: konsumenci zaczynają brać pod uwagę przy wyborze tego […]

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.