Nasze zaangażowanie na rzecz planety: Działania mające na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko

Świadomość naszego wpływu na środowisko jest pierwszym krokiem do przyjęcia nowych nawyków mających na celu jego ochronę. Pojęcia takie jak recykling, gospodarka obiegowa czy inicjatywy legislacyjne, jak na przykład Europejskie Rozporządzenie na rzecz Tworzyw Sztucznych, nie są już propozycjami na przyszłość, ale sposobami działania w teraźniejszości. W chwili obecnej możemy potwierdzić, że nasze zaangażowanie na rzecz planety zaczyna być wyrażane poprzez skuteczne działania.

Jednak nigdy nie zaszkodzi dopracować listę działań mających na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko, aby przypominała nam, że możemy zmienić sposób, w jaki działamy w całym łańcuchu dostaw oraz w poszczególnych sektorach. Dzielimy się nią w ramach zmian, które wprowadzamy, aby wyrazić nasze zaangażowanie na rzecz planety.

Nasza lista działań została podzielona ze względu na podmioty, które powinny je realizować i choć nie uwzględniliśmy rządów i organów administracji, chcemy podkreślić ich kluczową rolę w tej walce: bez przepisów, które tworzą ramy i regulacje, na podstawie których można pracować (np. ułatwiając gospodarkę odpadami), podejmowanie tych kroków będzie bardzo trudne.

DZIAŁANIA, KTÓRE KONSUMENCI MOGĄ PODJĄĆ W CELU ZMINIMALIZOWANIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW

Konsumenci ponoszą ogromną odpowiedzialność, ponieważ ich nawyki konsumpcyjne będą miały moc zmieniania sposobu funkcjonowania rynków. Chociaż ich wpływ jest proporcjonalnie mniejszy niż wpływ dużych korporacji, nie jest on bynajmniej nieistotny i będzie kształtował sposób ich działania.

Przyjęcie znacznie bardziej świadomego modelu konsumpcji (np. odejście od mody low cost i wybór innych trendów, takich jak slow fashion) wiąże się z koniecznością dokonania kilku refleksji w momencie podejmowania decyzji o zakupie. Pierwszym krokiem może być znalezienie firm, które są zaangażowane na rzecz planety i wybranie ich spośród innych. Nie jest to wyzwanie na przyszłość, ale obecnie panujący trend.

Jedną z wielu konsekwencji kryzysu zdrowotnego, którego doświadczyliśmy, jest to, że konsumenci stali się bardziej świadomi znaczenia swoich wyborów, a handel lokalny oraz produkty i firmy dbające o środowisko stały się preferowaną opcją dla wielu osób.

DZIAŁANIA, KTÓRE PRZEDSIĘBIORSTWA MOGĄ PODJĄĆ W CELU ZMINIMALIZOWANIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW

Ogólnie rzecz biorąc, przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy zajmują się handlem hurtowym czy detalicznym oraz na ich przynależność do określonego sektora produkcyjnego, staną się głównymi bohaterami zmiany, która będzie oznaczała większe zaangażowanie na rzecz planety.

Podejmowane działania mogą być niezliczone, a ich wyznacznikiem będzie rodzaj surowców lub procesów, z których korzystają, jednak można je uogólnić i sprowadzić do następujących obszarów:

  • Zobowiązanie do współpracy z partnerami zaangażowanymi w ochronę środowiska.
  • Szkolenie i informowanie pracowników w zakresie praktyk stosowanych na co dzień, które poprawiają zdrowie naszej planety.
  • Jeśli chodzi o logistykę, która ma kluczowe znaczenie w każdym sektorze produkcyjnym, priorytetem powinien być wybór takich rozwiązań logistycznych, które minimalizują emisję CO2 (np. poprzez elektryfikację floty transportu drogowego).

DZIAŁANIA, KTÓRE PODEJMUJEMY JAKO PRZEDSTAWICIELE SEKTORA TWORZYW SZTUCZNYCH, ABY OGRANICZYĆ NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Na koniec chcielibyśmy skupić się na tym, co my jako producenci tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych, możemy zrobić. I chociaż ta lista będzie tylko ogólnym zarysem, pragniemy ponownie podkreślić, że jesteśmy pewni, iż dzięki kolejnym innowacjom będzie się ona stale powiększać.

Za jej sprawą osiągamy, między innymi, coraz lepsze wyniki w zakresie realizacji dwóch kluczowych celów: redukcji odpadów i ograniczenia emisji CO2. Lista ta składa się z różnych praktyk i zmian, które podejmujemy na wszystkich etapach procesu produkcyjnego naszych materiałów i opakowań.

  • W całym naszym procesie produkcyjnym stosujemy trzy maksymy: ponowne użycie, recykling i redukcja. Staramy się znaleźć nowe sposoby na zmniejszenie ilości materiałów pierwotnych, dając drugie życie zarówno materiałom odrzucanym podczas produkcji opakowań, jak i tym poddawanym recyklingowi po ich wykorzystaniu.
  • Badania i rozwój opakowań biodegradowalnych, kompostowalnych i biopochodnych.
  • Recykling w procesach produkcyjnych: dążymy do tego, aby materiał pochodzący z recyklingu stanowił coraz większy odsetek surowców używanych do produkcji naszych tworzyw sztucznych.
  • Nacisk na tworzywa sztuczne monomateriałowe, które są znacznie łatwiejsze w recyklingu: przekształcamy znane do tej pory struktury.
  • Pomagamy naszym partnerom w recyklingu: bezpłatnie odbieramy złożone wielowarstwowe odpady opakowaniowe PET od firm uczestniczących w projekcie Tray2Tray.

Nasz wpływ na środowisko jest codziennie ograniczany dzięki innowacjom w zakresie zrównoważonego rozwoju, które stanowią fundamentalną część naszej pracy i podstawę do dalszego przekształcania naszej branży.


Bądź pierwszą osobą, która przeczyta nasze wiadomości

Subskrybuj i otrzymuj najnowsze posty z naszego bloga na swój e-mail.Kategoria

Powiązane artykuły

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.