SP GROUP UCZESTNICZY W PROJEKCIE BIOTERMIC

Na przestrzeni czterech lat owocnych badań i rozwoju w ramach Projektu CIEN o nazwie AVANZA-S, SP GROUP miało przyjemność współpracować z innowacyjnymi firmami. W konsekwencji w 2020 roku przeprowadzono serię prób w celu zapewnienia obiegu tworzyw poprzez kompostowanie lub recykling nowych, bardziej zrównoważonych struktur monomateriałowych.

W duchu tej idei, przedstawiamy PROJEKT BIOTERMIC, w którym bierze udział konsorcjum przedsiębiorstw NUREL, MONTESANO i SP GROUP. W ramach projektu zostaną prowadzone badania w celu opracowania nowych opakowań monomateriałowych nadających się do recyklingu lub biodegradowalnych i jednocześnie odpornych na wysokie temperatury. Mają być one przystosowane do użycia w przemyśle mięsnym i sprostać wymogom takim jak utrzymanie maksymalnej przejrzystości, odporności na zgrzewanie, wysokiej szczelności i dobrych właściwości mechanicznych oraz niskiej przepuszczalności gazów, nie zapominając przy tym o właściwym znoszeniu temperatur osiąganych w poszczególnych procesach termicznych.

Z naszej strony, w SP GROUP realizujemy prace nad formułą i produkcją nowych struktur nadających się do recyklingu lub kompostowalnych, zapewniając spójność fizyczną opakowania i zachowanie dobrej jakości przed i po pakowaniu. Usiłujemy zaproponować rozwiązania nadające się do recyklingu lub kompostowalne, które odpowiadałyby europejskiej strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych 2030 i potrzebom przedsiębiorstw pakujących, które poddają opakowania obróbce termicznej w ponad 100ºC. Chcemy także podjąć wyzwanie konserwacji produktów przeznaczonych do sterylizacji (do 121ºC).

W przypadku materiałów kompostowalnych, naszym celem jest spełnienie kryteriów certyfikacji OK COMPOST INDUSTRIAL, HOME lub MARINE, które zapewniłyby większość wartą dodaną opracowanych produktów.

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.