Projekt BIOTERMIC. “Badania naukowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad nowymi opakowaniami nadającymi się do recyklingu i/lub biodegradowalnymi, odpornymi na wysokie temperatury i przystosowanymi do przemysłu mięsnego”

Konsorcjum przedsiębiorstw: NUREL, MONTESANO i SP GROUP. IDI-20200654.

W ramach tego projektu SP GROUP będzie badać i opracowywać nowe monomateriałowe, elastyczne, sztywne i próżniowe opakowania, nadające się do recyklingu lub biodegradowalne, które bedą musiały sprostać istotnym wyzwaniom, takim jak osiągnięcie maksymalnej przejrzystości, odporność na zgrzewanie, dobra wodoszczelność i właściwości mechaniczne, niska przepuszczalność gazów, a także właściwa wytrzymałość na temperatury osiągane w różnych procesach obróbki cieplnej w MONTESANO. SP GROUP opracuje projekty i wytyczne produkcyjne dla nowych struktur nadających się do recyklingu lub kompostowania, gwarantując fizyczną integralność opakowań i ich dobre zachowanie przed i po pakowaniu. Jednocześnie będzie starało się zapewnić rozwiązania zgodne z Europejską Strategią dla Tworzyw Sztucznych 2030 firmom pakującym, które przeprowadzają obróbkę termiczną w temperaturze powyżej 100ºC, oraz podjąć wyzwanie konserwacji sterylnych produktów (do 121ºC). W przypadku materiałów nadających się do kompostowania będziemy starali się przestrzegać certyfikatów OK COMPOST INDUSTRIAL, HOME lub MARINE, które zapewniają większą wartość dodaną dla rozwoju.

 

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.