Ślad węglowy plastiku: zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju

W SP Group robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć ślad węglowy naszych produktów z tworzyw sztucznych poprzez zrównoważone procesy i opakowania nadające się do recyklingu. Gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla, metan, tlenek azotu i ozon, są jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych: ze względu na swój skład chemiczny, gazy te „pochłaniają” część ciepła, które dociera do nas od Słońca, w wyniku czego średnia temperatura na Ziemi wzrasta.

Ze wszystkich tych gazów najbardziej znany jest dwutlenek węgla (CO₂), który jest również jednym z najbardziej zanieczyszczających gazów na świecie, ponieważ jest związany z wieloma procesami przemysłowymi i transportem. Według danych ONZ, od 1990 r. światowa emisja dwutlenku węgla wzrosła o prawie 50%, a tylko w latach 2000-2010 była wyższa niż emisje w poprzednich trzech dekadach.

Również Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) zauważa, że stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze osiągnęło w 2019 roku nowy rekordowy poziom.

Jest to kolejny powód, dla którego ONZ w swoich Celach Zrównoważonego Rozwoju uznała za priorytet pilne przyjęcie środków pozwalających różnym krajom na przejście na system przemysłowy i gospodarczy „neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla”.

CO TO JEST ŚLAD WĘGLOWY?

W celu zmniejszenia emisji CO₂ i zahamowania zmian klimatycznych, niezbędne jest zrozumienie koncepcji śladu węglowego, który wynika z naszej działalności przemysłowej i biznesowej.

Ślad węglowy jest parametrem używanym do pomiaru całkowitej ilości gazów cieplarnianych emitowanych jako bezpośredni lub pośredni efekt działalności danej osoby, organizacji, materiału lub produktu.

Innymi słowy, ślad węglowy to „ślad” gazów cieplarnianych pozostawiony w wyniku działalności człowieka i wyrażony w tonach CO₂.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje śladu węglowego:

  • Osobisty. Jest to ślad węglowy, który każda osoba wytwarza w swoim codziennym życiu poprzez przemieszczanie się, ubieranie się, jedzenie, gotowanie, ogrzewanie i ogrzewanie swoich domów, itp. Według organizacji pozarządowej TheNatureConservancy szacuje się, że każdy mieszkaniec naszej planety wytwarza średnio prawie cztery tony CO₂ rocznie.
  • Przedsiębiorczy. Jest to ślad węglowy wytwarzany przez daną firmę/organizację, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio w trakcie jej działalności. Ślad ten obejmuje emisje CO₂ związane z wytwarzaniem produktów i ich transportem.
  • Ślad produktu. Dobra konsumpcyjne i niektóre materiały emitują gazy cieplarniane przed, w trakcie i po zakończeniu okresu użytkowania: zanieczyszczenia powstają podczas pozyskiwania surowców, przetwarzania, produkcji, dystrybucji, użytkowania oraz poddawania odpadów recyklingowi lub po ich wyrzuceniu.

W ostatnich latach we wszystkich tych obszarach wzrosła świadomość problemu, jaki stanowi ślad węglowy plastiku do użytku osobistego, również wśród przedsiębiorstw.

 

ŚLAD WĘGLOWY PLASTIKU

Obecnie tworzywa sztuczne są wykorzystywane w wielu sektorach społeczeństwa.

Zazwyczaj są one wytwarzane z ropy naftowej (pochodzenia kopalnego). Proces rozpoczyna się w rafinerii, gdzie ropa naftowa jest destylowana i oddzielane są jej składniki. Jednym z nich jest tzw. benzyna ciężka, podstawowy surowiec do produkcji tworzyw sztucznych. W procesie tym wytwarzane są polimery złożone z monomerów, w tym etylenu lub propylenu.

Problem polega na tym, że w celu pozyskania granulatów, które są następnie wykorzystywane do produkcji butelek lub innych opakowań z tworzyw sztucznych, powstaje nieodwracalny ślad węglowy: około 3,5 kg CO₂ na każdy kilogram plastiku „wyprodukowanego” od zera.

Jednak nie chodzi tylko o proces produkcji: recykling plastiku również ma wpływ na jego ślad węglowy.

Mimo, że tworzywa sztuczne są jednym z najtrudniejszych do recyklingu odpadów stałych i powodują emisję CO₂, są one nadal istotne i niezbędne w wielu aspektach. Dlatego w SP Group jesteśmy zaangażowani w tworzenie opakowań, które w dużym stopniu nadają się do recyklingu i staramy się utrzymać nasz ślad węglowy plastiku na jak najniższym poziomie. Ze względu na duże zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne zawsze lepiej jest je produkować z materiałów pochodzących z recyklingu niż od zera. 

Podczas tworzenia plastikowego opakowania z materiałów pochodzących z recyklingu, do atmosfery emitowane jest średnio 1,7 kg CO₂, czyli o połowę mniej niż w przypadku wytworzenia tego samego produktu od zera. 

W odpowiedzi na te problemy z niektórymi tworzywami sztucznymi opracowaliśmy materiał PP HB ECO, który uzyskał rating AA od Instytutu Cyclos-HTP – niemieckiej firmy specjalizującej się w klasyfikacji, ocenie i certyfikacji zdolności opakowań do recyklingu. Oznacza to, że 90% opakowania może być poddane recyklingowi, ponieważ składa się ono prawie w całości z polipropylenu. Natomiast woreczki PP HB ECO z zakrętką na żywność dla niemowląt otrzymały ocenę AAA i nadają się do recyklingu w 96%.

Dzięki obu produktom w SP zapewniamy realne rozwiązania zgodne z potrzebami rynku i konsumentów, a także podtrzymujemy nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Zobowiązanie to obejmuje zmniejszenie ilości odpadów spożywczych i ograniczenie śladu węglowego naszych opakowań plastikowych.


Bądź pierwszą osobą, która przeczyta nasze wiadomości

Subskrybuj i otrzymuj najnowsze posty z naszego bloga na swój e-mail.Kategoria

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.