Badania laboratoryjne materiałów z tworzyw sztucznych w celu sprawdzenia ich właściwości

7 stycznia 2020

Ani wszystkie produkty żywnościowe potrzebują tego samego opakowania, ani wszystkie opakowania nie zawierają tego samego jedzenia. Zarówno opakowanie, jak i żywność mają różne właściwości, które należy wziąć pod uwagę, co widzieliśmy na przykładzie wyboru odpowiedniego opakowania na żywność zgodnie z jej wrażliwością.

Ale skupiając się na opakowaniach, w jaki sposób uzyskać wartości parametrów definiujących tworzywa sztuczne, aby sprawdzić ich właściwości? Odpowiedź jest prosta: dzięki testom laboratoryjnym, które mierzą dużą liczbę elementów. Chcesz poznać niektóre z nich? Dzisiaj w SP Group przedstawiamy różne testy materiałów z tworzyw sztucznych.

GŁÓWNE BADANIA MATERIAŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. BADANIE TARCIA

Rodzaj opakowania, do którego materiał jest przeznaczony, lub maszyna pakująca, która ma być używana, mogą określać, że niektóre tworzywa sztuczne wymagają pewnych właściwości tarcia. Jakie czynniki mogą wpływać na właściwości materiału przeciw tarciu? Charakter polimeru, dodatków, metoda produkcji, stan powierzchni i warunki środowiskowe.

Ten rodzaj testu można przeprowadzić, utrzymując w kontakcie tworzywo sztuczne i metal lub dwa tworzywa sztuczne, a do jego wykonania stosuje się urządzenie do pomiaru współczynnika tarcia.

2. BADANIE TRAKCJI

Służy do określania właściwości maksymalnej wytrzymałości i wydłużenia czasu rozerwania tworzyw sztucznych.

Jak przeprowadzany jest ten test? Przez poddanie znormalizowanej próbki wzrastającemu osiowemu naprężeniu rozciągającemu, aż próbka zostanie rozerwana. W ten sposób uzyskuje się wykres, którego wyniki podlegają analizie.

3. TEST SIŁY ROZWARSTWIANIA

Jest to bardzo przydatny test do sprawdzenia, czy spoiwo działa poprawnie. W tym celu przygotowuje się dwie próbki, które na jednym końcu będą miały dwa materiały przymocowane lub sklejone, a na drugim końcu oddzielone. Z wyniku uzyskany jest wykres, a wartość średniej siły rozwarstwiania określa, czy połączenie między dwoma materiałami jest odpowiednie, czy nie.

4. TEST SIŁY ZGRZEWU

To, żeby zgrzew opakowania nie przeciekał, ma zasadnicze znaczenie dla ochrony żywności, zwłaszcza jeśli jest to żywność z płynami lub jeśli wymaga wysokiej bariery, dlatego ten rodzaj badania materiałów z tworzyw sztucznych jest niezbędny do weryfikacji jakości materiału przeznaczonego do pakowania żywności, zarówno w formie pokrywki, jak i torebki.

5. CHROMATOGRAFIA GAZOWA

Jest to metoda określania pozostałości rozpuszczalników i zgodnie z rozporządzeniem UE 10/2011 w sprawie materiałów i przedmiotów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością suma stężeń rozpuszczalników w materiale z tworzywa sztucznego nie powinna przekraczać 10 mg / dm2.

Ta metoda może wykryć do 15 różnych rozpuszczalników oraz substancję stosowaną jako wzorzec wewnętrzny. W SP Group ustaliliśmy limit zatrzymywania rozpuszczalnika 20 razy niższy niż ustanowiony przez przepisy.

6. TEST HOT-TACK

Powiedzieliśmy już wcześniej, czym jest hot-tack i jak wpływa on na skuteczność napełniania. To urządzenie testujące kontroluje szeroki zakres parametrów, które pozwalają ocenić w zależności od warunków działania, opakowanie jest najbardziej krytyczne w rzeczywistych procesach.

7. TEST PRZEPUSZCZALNOŚCI NA TLEN

Jest to rodzaj testów na tworzywach sztucznych, który pozwala określić wymianę tlenu z płaskich folii i gotowych opakowań, co jest istotnym aspektem prawidłowego przechowywania żywności.

8. BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZEKŁUCIE

Ta metoda jest jedną z najciekawszych, ponieważ dzięki niej można ocenić odporność materiału na możliwe perforacje, zarówno z uwagi na samą naturę produktu żywnościowego, jak i przypadkowych sytuacji zewnętrznych. Ponadto uzyskane wartości mogą decydować o wyborze jednego lub drugiego materiału.

9. BADANIE ODPORNOŚCI NA PODARCIA

Pozwala określić siłę niezbędną do rozerwania ze stałą prędkością folii z tworzywa sztucznego, zarówno wielowarstwowej jak i laminatu. Test może okazać się kluczowy w celu porównania materiałów przeznaczonych do produkcji torebek otwieranych ręcznie.

10. BADANIE PASTERYZACJI LUB STERYLIZACJI

Pasteryzacja lub sterylizacja jest zwykle przeprowadzana na żywności po jej zapakowaniu, więc materiały muszą przez pewien czas wytrzymywać proces wysokiej temperatury. Test można przeprowadzić w kąpieli lub w autoklawie, aby zobaczyć zachowanie materiału w ustalonej temperaturze i czasie.

11. TEST ROBINSON

Jest to test sensoryczny przeprowadzany w celu kontrolowania zapachu zadrukowanej próbki przeznaczonej do kontaktu z żywnością bez wpływu na właściwości organoleptyczne. Ważne jest, aby robili to pracownicy przeszkoleni w tej dziedzinie.

12. BADANIA CIŚNIENIA TOREBKI

Ma on na celu wykrycie ewentualnych wycieków w obszarach zgrzewania torebki poprzez wprowadzenie sprężonego powietrza. Ponadto, jeśli torebka zostanie wprowadzona do wody, łatwiej jest sprawdzić wyniki.

13. BADANIE EFEKTU ANIFOG

Aby zweryfikować efekt przeciw zaparowywaniu, taki jak stosowany przez SP Group w wielu różnych materiałach i który zapobiega kondensacji wody na powierzchni opakowania, próbkę wprowadza się do lodówki w temperaturze od 7 do 10 stopni i sprawdza efekt przeciwmgielny po 1 i 24 godzinach.

14. BADANIE MIKROSKOPOWE

Jest to system, który pozwala zarówno weryfikować strukturę materiału, jak i badać nowe materiały.

15. MIERNIK WARSTW

Ten test tworzyw sztucznych jest bardzo przydatny do określenia grubości i liczby warstw, z których składa się folia. Ponadto jest w stanie wykryć bardzo małe grubości, rzędu mikronów, a także różne materiały, z których składa się próbka.

16. BADANIE KALORYMETRIĄ RÓŻNICOWĄ

Jest to technika stosowana do badania tego, co dzieje się po podgrzaniu polimeru. Analizuje przejścia termiczne, takie jak fuzja, krystalizacja, zeszklenie lub degradacja.

Czy jesteś zainteresowany tymi informacjami? Bądź na bieżąco ze wszystkimi innowacjami technologicznymi sektora na naszym blogu


Bądź pierwszą osobą, która przeczyta nasze wiadomości

Subskrybuj i otrzymuj najnowsze posty z naszego bloga na swój e-mail.Kategoria

Powiązane artykuły

Elastyczne materiały z tworzyw sztucznych: idealne rozwiązanie do pakowania produktów on the go

Technologia

Stosowanie sztywnego, półsztywnego lub elastycznego opakowania będzie zależeć, między innymi, od rodzaju żywności, którą chcemy pakować. Będzie to miało wpływ […]

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.