ZDANIEM EKSPERTA: Recykling chemiczny

Zapewne słyszałeś/aś już o recyklingu chemicznym, ale czy naprawdę wiesz, co to jest i jak działa?

Recykling chemiczny otwiera drzwi do rozwiązania obecnego problemu z odpadami z tworzyw sztucznych. Dzięki tej technologii otwiera się droga do recyklingu dla odpadów, których nie można poddać recyklingowi mechanicznemu, przekształcając je z powrotem w surowiec, a tym samym zmniejszając ilość odpadów, które trafiają na wysypiska lub są spalane.

Jedna z najbardziej rozpowszechnionych technik w recyklingu chemicznym polega na rozkładzie polimeru w celu uzyskania składników wyjściowych, czyli monomerów. W wyniku procesu polimeryzacji otrzymuje się z nich surowiec do produkcji nowych tworzyw sztucznych.

Można go uznać za proces uzupełniający recykling mechaniczny, ponieważ może oferować szansę wyeliminowania ograniczeń z nim związanych, takich jak brak jednorodnych i czystych odpadów w celu uzyskania wysokiej jakości recyklingu mechanicznego. Ponadto na chwilę obecną, materiały odzyskane za pomocą recyklingu mechanicznego nie mogą osiągnąć przydatności do kontaktu z żywnością dla większości polimerów, jeśli odpady pochodzą z odpadów pokonsumenckich.

Należy zauważyć, że recykling chemiczny został uznany w nowej Ustawie o Odpadach i skażonych glebach na rzecz gospodarki o charakterze obiegowym 7/2022 z dnia 8 kwietnia, dzięki czemu produkty zawierające tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu chemicznego będą zwolnione z podatku od tworzyw sztucznych w wysokości 0,45 euro/kg.

Jeśli mówimy o wadach i zaletach tego typu recyklingu, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii.

WADY

Główną wadą związaną z procesem recyklingu chemicznego jest to, że generuje on więcej emisji niż proces recyklingu mechanicznego. Jesteśmy świadomi tego, że trwają prace nad optymalizacją techniki, aby zminimalizować tę wadę.

Kolejnym problemem jest fakt, że nie jest to technika rozpowszechniona, w związku z czym dostępność tych produktów jest ograniczona.

ZALETY

Dla nas największą zaletą recyklingu chemicznego jest niewątpliwie możliwość nadania drugiego życia materiałowi, który wcześniej był odpadem i oczywiście możliwość wykorzystania powstałych już odpadów. Można więc uznać, że 1 tona odzyskanych poliolefin pozwala wyeliminować ze składowiska co najmniej 1 tonę odpadów z tworzyw sztucznych.

Jakość i funkcjonalność otrzymanych poliolefin jest identyczna z poliolefinami pierwotnymi. Dlatego powstaje rozwiązanie o charakterze obiegowym, które dopuszcza kontakt z żywnością.

Odzyskane poliolefiny są idealne do pakowania żywności i wyrobów medycznych.

Recykling chemiczny wzbudził duże zainteresowanie wśród firm, co spowodowało wzrost liczby projektów badawczych, ponieważ zapotrzebowanie na większą ilość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu stało się rzeczywistością.

W SPG pracujemy nad tym, aby w najbliższej przyszłości móc zaoferować naszym klientom rozwiązania zawierające materiał z recyklingu zarówno na bazie PE jak i PP.

Ten odzyskany granulat gwarantuje taką samą jakość jak surowce pierwotne.

W ramach podsumowania i wyrażenia osobistej opinii, recykling chemiczny plasuje się na czele jako rozwiązanie problemu, jaki obecnie istnieje z odpadami z tworzyw sztucznych, których nie można poddać recyklingowi metodą mechaniczną i które pozwoli na spełnienie dyrektyw unijnych oraz Ustawy o Odpadach i Skażeniu Gleb. Krótko mówiąc, chodzi o poszerzanie technik w celu nadania wartości odpadom.

 

Azahara Gutiérrez Mellado, dyrektor Działu R&D

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.