01/12/2022

STAWIAMY NA RECYKLING CHEMICZNY

W SP Group zawsze byliśmy pionierami w zakresie zrównoważonego rozwoju, dlatego analizujemy nowe trendy i potrzeby rynku, aby móc zaoferować szereg rozwiązań, które dostosują się do Twoich produktów i wartości reprezentowanych przez Twoją firmę.

Dziś recykling chemiczny otwiera drzwi do rozwiązania problemu odpadów z tworzyw sztucznych. Dzięki tej technologii pojawia się możliwość recyklingu odpadów, które nie mogą być poddane recyklingowi mechanicznemu, przekształcając je z powrotem w surowiec, a tym samym zmniejszając ilość odpadów, które trafiają na wysypiska lub są spalane.

Z tego powodu podjęliśmy współpracę z firmą REPSOL w ramach projektu, którego efektem są dwa rozwiązania w zakresie zrównoważonych opakowań – worki doypack oraz opakowania próżniowe składające się z folii górnej i dolnej. W tym ostatnim projekcie uczestniczyła również firma HUERCASA, będąca producentem gotowych do spożycia produktów warzywnych. Oba prototypy są oparte na monomateriałowym polipropylenie, zawierają surowce wtórne odpowiednie dla przemysłu spożywczego i są odporne na sterylizację.

Zostały one zaprezentowane przez Repsol na Targach K w Niemczech w październiku tego roku, wzbudzając duże zainteresowanie wśród uczestników wydarzenia, ponieważ uwzględniają one zasady ekoprojektu i zostały wykonane z myślą o zachowaniu smaku i świeżości żywności.

Osiągnięcie rozwiązań o charakterze obiegowym jest jednym z celów SP Group. W tej chwili jesteśmy uzależnieni od dostępności na rynku materiałów z recyklingu, która jest obecnie bardzo ograniczona. W miarę doskonalenia procesów ilość ta będzie się zwiększać, dzięki czemu gospodarka o obiegu zamkniętym stanie się rzeczywistością.