STAWIAMY CZOŁO PANDEMII NIE ZAPOMINAJĄC O NASZYCH CELACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zamknęliśmy 2020 rok pełen niepokoju wynikającego z kryzysu spowodowanego Koronawirusem, który doprowadził do głębokich zmian w naszym sektorze. Jednak w SP GROUP jesteśmy zadowoleni z wykonanej pracy, a także z naszego wyniku finansowego. Osiągnęliśmy 157M€ całkowitego obrotu grupy (odnotowano przyrost w wysokości 4% w porównaniu z poprzedzającym rokiem) i udało nam się utrzymać nasz eksport w granicach 53M€.

Kryzys sanitarny spowodowany pandemią doprowadził do utworzenia nowych zastosowań tworzyw sztucznych, w których nasze materiały odegrały kluczową rolę przeciwdziałając i ograniczając rozprzestrzenianie się wirusa. W tym kontekście, w SP GROUP udowodniliśmy, że największą wartością wyróżniająca naszą firmę jest elastyczność i zdolność dostosowania naszego procesu produkcyjnego i działalności do zaistniałej sytuacji. Wzrost konsumpcji gospodarstw domowych w czasach izolacji społecznej doprowadził do przyrostu zapotrzebowania ze strony naszych klientów. W tej sytuacji zwiększyliśmy i przeorganizowaliśmy naszą produkcję, aby móc zaspokoić potrzeby rynku.

Kolejną istotną wiadomością jest wzrost liczby pracowników naszej firmy (5,25% w Hiszpanii i 2,54% w całej grupie), a także inwestycja w nową maszynerię o łącznej wartości 8M€ w okresie 2021/21, z której warto wyróżnić Drukarkę Fleksograficzną Miraflex, wytłaczarkę umożliwiającą produkcję 7-warstwowych struktur i dwie laminarki. Ponadto warto zauważyć, że kontynuowaliśmy rozwój projektów R&D, między innymi Projektu BIOTERMIC, opierającego się na poszukiwaniu nowych opakowań nadających się do recyklingu i/lub biodegradowalnych, a zarazem odpornych na wysokie temperatury i przystosowanych do użycia w przemyśle mięsnym. Kolejną inicjatywą jest Projekt RECICLATIVE, który także jest nakierowany na poszukiwanie zrównoważonych opakowań wykonanych z aktywnych i podlegających recyklingowi materiałów.

To wszystko odzwierciedla nasz nieustanny rozwój na przestrzeni ostatnich lat i uwidacznia jak ważny jest moment, w którym się znajdujemy oraz solidność naszej spółki, która usytuowała się w czołówce firm dbających o zrównoważony rozwój wewnątrz sektora opakowań. Zdaniem naszego CEO, Francisco Bernala: „Nasza siła polega na nieustannej innowacji, na nieprzerwanym poszukiwaniu struktur spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju i czołowych materiałów pozwalających na ciągły postęp przy jednoczesnym podporządkowaniu się wytycznym ustanowionym przez Komisję Europejską. Będziemy wytrwale dążyć do opracowania wszechstronnych, spersonalizowanych i ekologicznych opakowań”.

Z początkiem 2021 roku kładziemy nacisk na umocnienie naszej pozycji i trzymamy się kursu obranego w ostatnich latach.

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.