Zrównoważony rozwój

W SP Group zobowiązaliśmy się do ochrony środowiska. To zobowiązanie wymaga od nas stosowania praktyk, które mają na celu zminimalizowanie ilości odpadów powstających podczas produkcji materiałów, zmniejszając tym samym ich oddziaływanie na środowisko.

Pracujemy nad przekształceniem materiałów i stworzeniem nowych, cieńszych materiałów o lepszych właściwościach, które pozwolą na zmniejszenie ilość energii zużywanej podczas naszych własnych procesów produkcyjnych, jak również naszych klientów.

To zobowiązanie obejmuje kontrolę gazów powstających podczas produkcji. SP GROUP kontroluje wszystkie te gazy urządzeniami do oczyszczania gazów, które przeprowadzają oczyszczanie lotnych związków organicznych uwalniających się do atmosfery. Wspomniane urządzenia są okresowo sprawdzane przez upoważnionego zarządcę.

Kolejnym ważnym zadaniem jest właściwa segregacja odpadów, zarówno miejskich, jak i niebezpiecznych, które produkujemy we wszystkich zakładach należących do grupy, i którymi kierujemy za pomocą firm zarządzających upoważnionych przez Ministerstwo Środowiska. Ze względu na to, że środowisko naturalne jest dla nas ważne i traktujemy je poważnie, pracujemy nad poszukiwaniem nowych metod procesów produkcyjnych, które pomagają zachować równowagę oraz dbać o środowisko. W rezultacie, podjęliśmy decyzję o promowaniu polityk i programów wśród naszych klientów, które przyczyniają się do gospodarki cyrkulacyjnej w celu zapewnienia drugiego życia wyprodukowanych materiałów.

Naszym najważniejszym projektem w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej jest Tray2Tray.

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.