Rozwiązania proekologiczne

Zaangażowanie SP Group na rzecz planety jest obecne na wszystkich etapach procesu produkcyjnego naszych produktów. Wiemy, że postawienie na zrównoważony rozwój w produkcji opakowań jest niezbędne, aby przyczynić się do konsumpcji opartej o odpowiedzialność. Dlatego stworzyliśmy model biznesowy, który przynosi korzyści nam wszystkim.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Dostosowaliśmy nasz proces produkcyjny, aby zastosować zasadę „trzech R” zrównoważonego rozwoju: redukcję, ponowne użycie i recykling (z angielskiego: reduce, reuse, recycle).

Dążymy do ograniczenia nadmiaru plastikowych opakowań dla produktów i do opracowania nowych receptur, tak aby wyprodukowane przez nas materiały można było ponownie wykorzystać, a tym samym wydłużyć ich żywotność, jako że są to materiały o wysokiej wartości. Ponadto na niektórych liniach produkcyjnych stosujemy materiały pochodzące z recyklingu, aby wzmocnić gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Ta nowa wizja naszej pracy pozwala nam zmniejszyć marnotrawstwo materiałów powstających podczas wytłaczania, ponownie wykorzystać materiały poprzemysłowe i pokonsumenckie oraz zapobiegać zanieczyszczaniu przyrody, minimalizując ślad węglowy powstający przy produkcji opakowań.

Nasze wartości

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Zgodnie z planem działań Komisji Europejskiej, SP Group dołącza do 54 proponowanych środków, aby zamknąć krąg cyklu życia produktów. Zgodnie z tą propozycją pracujemy nad efektywnym wprowadzaniem innowacji w sektorze tworzyw sztucznych i gwarantujemy cykl: cykl surowiec – produkt – surowiec po recyklingu.

Dlaczego stawiamy na transformację przy użyciu proekologicznych rozwiązań?

Wiele lat temu w SP GROUP zadaliśmy sobie pytanie, co możemy zrobić, aby zadbać o naszą planetę, a nasza odpowiedź była jasna: musimy zmniejszyć ślad węglowy, prowadząc badania w celu uzyskania materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska oraz zapewniając bardziej innowacyjne i odpowiedzialne rozwiązania naszym klientom.

INNOWACJA

Powód innowacji w produkcji tworzyw sztucznych przyjaznych środowisku

W SP Group, starając się przyczynić do zrównoważonego rozwoju sektora opakowań do żywności, zaangażowaliśmy się w projekt ulepszania i unowocześniania naszych maszyn, sposobu produkcji oraz poszukiwania nowych materiałów, które gwarantują lepszy recykling. W tym celu angażujemy się w różne działania badawczo-rozwojowe.

Materiały biodegradowalne

Wspieramy wykorzystanie odnawialnych zasobów, które pozwalają nam produkować opakowania w 100% biodegradowalne, kompostowalne i oparte na bioskładnikach. Materiały te muszą ulegać rozkładowi w określonych miejscach, takich jak kompostownie przemysłowe, w których panują specjalne warunki temperatury i wilgotności. Obecnie w Hiszpanii ich separacja i dezintegracja są nadal dość skomplikowane.

Recykling w procesie produkcyjnym

Stawiamy na użycie materiałów o wysokim procencie recyklingu. Dlatego zainwestowaliśmy w maszyny, które nie tylko umożliwiają ponowne wprowadzenie przemysłowego materiału pochodzącego z recyklingu, ale także pokonsumenckiego PET i posiadają certyfikat do kontaktu z żywnością.

Monomateriały ułatwiające recykling

Dobry proces przeprojektowania opakowania umożliwia zmianę struktury z wielowarstwowej na jednomateriałową, w której użycie pojedynczego polimeru znacznie podnosi jakość uzyskanego materiału z recyklingu poużytkowego.

Redukcja śladu węglowego

Włączenie recyklingu przemysłowego i poużytkowego do struktur PET miało kolosalny wpływ na zmniejszenie śladu węglowego w zakładach produkcyjnych zaangażowanych w ten proces. Dodatkowo zredukowaliśmy mikrony w wielu naszych strukturach i wyeliminowaliśmy produkty chlorowane.

Zrównoważony rozwój w procesie produkcyjnym

Dla nas ekorozwój zaczyna się od wyboru dostawców materiałów i prowadzenia badań nowych receptur, które powodują mniejszy wpływ na środowisko już od momentu produkcji:

Tak jest w przypadku ewolucji w produkcji opakowań PET, jednego z najczęściej wykorzystywanych materiałów ze względu na jego wszechstronność w procesie recyklingu, ponieważ pozwala on na ponowną inkorporację 100% opakowań z konsumpcji w całkowicie bezpieczny sposób, nawet dla kontaktu z żywnością.

Ponadto materiał ten ewoluował w kierunku zmniejszenia jego grubości, dzięki czemu wytwarzanie odpadów i nakłady energetyczne na jego wytwarzanie są również mniejsze. W ten sposób proces produkcyjny staje się bardziej wydajny i zrównoważony.

Postępy w odzyskiwaniu materiałów dokonywane przez firmy zajmujące się recyklingiem umożliwiają przetwórcom dostarczanie odpowiednich rozwiązań, takich jak projekty 360 °, które promują gospodarkę o obiegu zamkniętym w przypadku niektórych odpadów przemysłowych. Stało się to dla nas przyczyną do stworzenia projektu Tray2Tray. Ten proekologiczny projekt tchnie nowe życie w odpady wielowarstwowych opakowań PET z folii złożonych, które SP Group odbiera bezpłatnie od wszystkich firm, które są zaangażowane w projekt.

Jako przykład postępu w wykorzystaniu ponownie wykorzystanego materiału podajemy rPET. Jest to termoformowalny jednowarstwowy laminat PET w całości złożony z materiału pochodzącego z recyklingu poużytkowego, który gwarantuje produkcję w 100% ekologicznych opakowań nadających się do pakowania żywności.

Rodzaje tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu

Surowiec jest ważny. Posiadanie tworzyw sztucznych, które gwarantują optymalny recykling, jest jednym z kluczowych elementów naszego postępu w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Wiemy, że duża część wyprodukowanego plastiku zanieczyszcza planetę na wysypiskach lub na dnie oceanów, dlatego na kilka sposobów promujemy zwrot o 180 stopni w kierunku takich struktur, które można łatwo poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać.

Aby konsument mógł prawidłowo rozdzielać opakowania, niezbędna jest identyfikacja tworzyw sztucznych. Tak powstały kody identyfikacyjne tworzyw sztucznych, międzynarodowe symbole, które pozwalają konsumentowi dowiedzieć się więcej o możliwości recyklingu i materiałach używanych w opakowaniach.

PET

Polimer ten jest obecny w tackach i opakowaniach do żywności, butelkach na napoje i wodę, butelkach do płukania ust i innych produktach do higieny oraz we włóknach syntetycznych do produkcji odzieży.

Ten materiał, tak dobrze znany i używany w branży spożywczej, zaczął być poddawany recyklingowi w 1998 roku, zbiegając się ze szczytem popularności PET i powstaniem pierwszych sortowni recyklingowych. Od tego czasu zakłady recyklingu w Hiszpanii poprawiły się technologicznie i są w stanie przetwarzać do 300 000 ton metrycznych rocznie.

Ponadto ze względu na swoją lekkość, bilans energetyczny i większą możliwość recyklingu zastępuje inne, bardziej zanieczyszczające tworzywa sztuczne, takie jak PS i PVC.

Polietylen o niskiej gęstości

Ten rodzaj plastiku jest używany do produkcji toreb na zakupy, folii do żywności, folii bąbelkowej, osłonek do kabli i niektórych kapsli butelek.

To tworzywo termoplastyczne ma doskonałą odporność termiczną i chemiczną i może osiągać temperatury w zakresie 80-95 ° C, co sprawia, że ​​nadaje się do konserwowania żywności.

Jest to najczęściej recyklingowany plastik w Hiszpanii i jest używany jako surowiec do produkcji nowych materiałów, takich jak torby plastikowe, rury do nawadniania lub materiały miejskie.

Polipropylen

Materiał ten jest używany w opakowaniach nadających się do kuchenki mikrofalowej, jogurtach, słomkach, opakowaniach na masło lub margarynę oraz w torebkach chipsów i innych przekąsek.

Wraz z PET, polipropylen lub PP jest produktem w 100% podlegającym recyklingowi i jednym z produktów, który wytwarza największą ilość materiału pochodzącego z recyklingu. Jest twardy i łatwy w formowaniu, dzięki czemu łatwo jest nadać mu drugie życie. Polipropylen pokonsumpcyjny i pochodzący z recyklingu można stosować w pudełkach, kontenerach lub meblach.

Proces recyklingu tworzyw sztucznych

W ramach zaangażowania w ochronę środowiska włączyliśmy recykling do naszego procesu produkcyjnego. Dobieramy materiały, które pozwalają na wysoki recykling, tak aby polimery użyte do produkcji jednego opakowania mogły zostać ponownie wykorzystane do produkcji innych.

Dzięki materiałom na bazie PE lub PP, w SP Group otrzymujemy folie z tworzyw sztucznych w 100% nadające się do recyklingu i przekonujemy, aby były one poddawane recyklingowi po zużyciu zarówno w zastosowaniach spożywczych, jak i niespożywczych, wspierając promowaną przez Europę gospodarkę o obiegu zamkniętym. Istnieją trzy rodzaje recyklingu, które zmniejszają ślad ekologiczny:

Recykling mechaniczny

Ten proces recyklingu pozwala na obróbkę plastiku, który został już użyty, aby można go było ponownie wykorzystać w innym opakowaniu. Jako przykład możemy podać projekt SP GROUP Tray2Tray, który stanowi część naszych inicjatyw włączania recyklingu do produkcji nowych surowców. Dzięki zastosowaniu maszyny do kompaktowania klient będzie mógł ubijać swoje odpady, aż do ich usunięcia. Po zagospodarowaniu odpadów, SP Group ponownie wykorzystuje te materiały z recyklingu jako gotowy surowiec do produkcji nowych opakowań. W tym procesie identyfikacja nie zostaje utracona.

Recykling chemiczny

Ten rodzaj recyklingu służy do pozyskiwania nowych surowców. Cząsteczki polimeru ponownie rozpadają się na monomery, z których powstają inne tworzywa sztuczne.

W Europie tworzywa sztuczne, które są najczęściej poddawane recyklingowi tą metodą to PET, poliamid (PA) i PS. Ponadto ten proces recyklingu umożliwia odzyskanie tych tworzyw sztucznych, których nie można poddać recyklingowi mechanicznemu, takich jak wielowarstwowe tworzywa sztuczne lub tworzywa sztuczne, które znajdowały się w morzu.

Recykling chemiczny, który wymaga zaawansowanego przygotowania technologicznego, umożliwia postęp w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, dając żywotność tworzywom sztucznym, które w przeciwnym razie zanieczyszczałyby środowisko.

Recykling energii

Odzysk energii spala odpady z opakowań z tworzyw sztucznych, aby wykorzystać ciepło podczas procesu produkcyjnego lub do produkcji energii elektrycznej.

Ten proces recyklingu zapobiega aby wiele materiałów z tworzyw sztucznych zalegało na wysypiskach. Szacuje się, że dzięki ponownemu wykorzystaniu plastiku i pozyskiwaniu energii z odpadów można wytworzyć 8% energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb w Hiszpanii.

Na przykład miasto Madryt już wdraża ten proces w kilku zakładach recyklingu. W całej Europie, po Konwencji bazylejskiej, 43% paliw kopalnych zostało już zastąpionych na rzecz recyklingu energii w piecach cementowych.

Kody identyfikacyjne tworzyw sztucznych

Wszystkie produkty nadające się do recyklingu muszą być odpowiednio oznakowane, aby konsument mógł zidentyfikować rodzaj użytego plastiku i wiedzieć, jak go oddzielić. Dowiedz się, co oznaczają te symbole.

Proekologiczne opakowania

Zaangażowanie SP Group w opracowanie opakowań do żywności zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju oznacza przeprojektowanie tradycyjnego opakowania, aby osiągnąć proekologiczne opakowanie, ułatwiając jego recykling i zmniejszając ślad węglowy. Poznaj nasze najbardziej przyjazne dla środowiska opakowania.

Opakowania biodegradowalne

Opakowania te są wykonane z surowców roślinnych ze źródeł odnawialnych, takich jak celuloza czy cukry. Po ich zużyciu pozostałości ulegają degradacji, gdy wchodzą w kontakt z naturą i stają się biomasą i składnikami odżywczymi niezbędnymi dla gleby.

Opakowanie nadające się do recyklingu

Wspieramy recykling opakowań pokonsumenckich w naszej produkcji PET, aby uzyskać wysoką zawartość recyklingu. Nasze materiały można poddać recyklingowi i wykorzystać do stworzenia nowych opakowań, zmniejszając ślad węglowy procesu produkcyjnego. Tworzywa sztuczne, które gwarantują recykling, to PET, HDPE, LDPE i PP. Wśród naszych materiałów nadających się do recyklingu znajdujemy gamę eco: PE ECOPE HB ECO i PP HB ECO.

Opakowanie z recyklingu

Dajemy drugie życie plastikowi, decydując się na produkcję opakowań z recyklingu. Opakowania te są produkowane z materiałów, które były już używane w innych rodzajach opakowań, dzięki czemu odpady są ponownie przetwarzane na surowce. Jednym z oferowanych przez nas materiałów o 100% zawartości recyklingu jest rPET, jednowarstwowy arkusz wykonany w całości z materiału pochodzącego z recyklingu o dobrej odporności chemicznej i termicznej.

Opakowanie dla zmniejszonego śladu węglowego

Nasze zaangażowanie na rzecz planety przekłada się na redukcję gazów cieplarnianych. Dzięki włączeniu recyklingu do procesu produkcyjnego lub zmniejszeniu grubości, SP Group oferuje opakowania do żywności o niższym śladzie węglowym, a dodatkowo zadrukowane tuszami bezrozpuszczalnikowymi, dzięki czemu są one bardziej ekologiczne. W tej grupie znajdziemy folie R-Closing Efficient, SOLFSOL czy VSOL.

Chcesz poznać

wszystkie rozwiązania

elastycznych materiałów do pakowania?

Europejskie ramy regulacyjne

Komisja Europejska opublikowała w 2018 r. dokument zawierający pierwszą europejską strategię dotyczącą tworzyw sztucznych w ramach przejścia na gospodarkę o zamkniętym obiegu.

Strategia ta ochroni środowisko przed zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi, jednocześnie pobudzając wzrost i innowacje, zmieniając w ten sposób przeszkodę w pozytywny program na rzecz przyszłości Europy. Strategia ta obejmuje cztery środki i ma na celu zmianę sposobu projektowania, produkcji, użytkowania i recyklingu produktów w UE. Te środki to:

Ulepszanie projektu i postawienie na innowacje, aby plastik i produkty wykonane z tego materiału były łatwiejsze do recyklingu.

Rozszerzanie i usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, aby zagwarantować jakość branży recyklingu.

Poszerzanie i ulepszanie możliwości recyklingu krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także klasyfikacji produktów pochodzących z recyklingu.

Utworzenie opłacalnych rynków tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i nadających się do recyklingu.

FAQS

Często zadawane pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju

Kiedy można uznać opakowanie za nadające się do recyklingu?

Uznajemy, że opakowanie nadaje się do recyklingu, gdy przejdzie wszystkie etapy klasyfikacji w zakładach selekcji opakowań (na przykład: Ecoembes) i ten wybór trafia do firmy recyklingowej, która przekształca go w surowiec, aby można go było ponownie wykorzystać.

Na przykład przezroczysta butelka PET o wymiarach większych niż 6 cm (przechodzi przez sito w bębnie*) i jest skutecznie klasyfikowana w strumieniu PET. Stamtąd trafia do firmy recyklingowej, która jest w stanie przekształcić go w wióry, co pomoże producentom tworzyw sztucznych w przetworzeniu go w nowe opakowanie, np. SP GROUP lub do innych gałęzi przemysłu, które będą wytwarzać inne zastosowania (tekstylia, budownictwo itp.).

Gdyby jednak ta butelka miała rękaw**, który całkowicie zakrywał korpus butelki i był również wykonany z innego materiału, skuteczna klasyfikacja nie byłaby możliwa i nie trafiłaby do recyklera.

* Jest to przesiewacz mechaniczny stosowany do separacji materiałów, głównie w przemyśle przetwórstwa odpadów stałych i mineralnych.

** Etykieta, która całkowicie otacza butelkę i pozostaje do niej przyklejona dzięki procesowi zakładania rękawa.

Jakie opakowanie uważa Komisja Europejska za nieszkodzące środowisku?

Wytyczne Komisji Europejskiej mówią, że opakowania, które nie szkodzą środowisku, to takie, które można poddać recyklingowi, ponownie wykorzystać lub kompostować. W swoich wytycznych promują głównie możliwość recyklingu tworzyw sztucznych, od koncepcji, przez sposób ich zaprojektowania do etapu produkcji. Aby to zrobić, wszyscy członkowie łańcucha wartości muszą współpracować w następujących kwestiach:

  • Ulepszanie projektu i wspieranie innowacji, aby tworzywa sztuczne i produkty z nich wykonane były łatwiejsze do recyklingu.
  • Rozwijanie i ulepszanie systemu zbierania i segregacji odpadów z tworzyw sztucznych, aby zapewnić wysokiej jakości wejście do branży recyklingu.
  • Modernizacja i rozszerzenie możliwości zarządzania i recyklingu w Europie.
  • Utworzenie realnego rynku dla tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.
Jakie rodzaje „komunikatów” lub kodów można włączyć do projektów, aby poinformować o możliwości recyklingu opakowania?

Obecnie nie istnieje żaden rodzaj regulacji, która kontrolowałaby, jakie informacje i rodzaje komunikatów, pakujący mogą umieszczać na swoich opakowaniach, aby informować o tym, jak ekologiczne jest dane opakowanie.

Istnieje jednak norma ISO 14021: 2017 dotycząca oznakowania środowiskowego, która daje wiele wskazówek, jak prowadzić tego typu komunikację w prawidłowy i prosty sposób dla konsumentów końcowych.

Istnieje również przewodnik po oznakowaniu ekologicznym, który jest bardzo przydatny i został opublikowany przez organizację ECOEMBES wraz z IHOBE (Publiczne Towarzystwo Zarządzania Środowiskiem Rządu Basków) i Rządem Kraju Basków.

Jakie rodzaje „komunikatów” można włączyć do projektów, aby poinformować konsumenta końcowego o tym, jak ekologiczne jest opakowanie?

Rozumiemy, że dopóki publikowane wiadomości nie wprowadzają w błąd ani nie są mylące, można przekazywać wszelkiego rodzaju informacje dotyczące pochodzenia surowca, możliwości recyklingu, zawartości poddanej recyklingowi itp.

Na przykład, jeśli opakowanie jest wykonane z materiału nadającego się do kompostowania i posiada również certyfikat, który go akredytuje, np. akredytowaną pieczęć potwierdzającą, można ją dodać do projektu. Znalezienie pieczęci akredytacyjnej jest normalne, gdy wiadomość jest weryfikowana i certyfikowana przez stronę trzecią (kompostowalność, ślad węglowy, deklaracja środowiskowa produktu itp.). Jednak do tej pory nie ma sposobu, aby poświadczyć możliwość recyklingu opakowania, chociaż prawdą jest, że możemy to zakomunikować zgodnie z normą ISO-14021.

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.