PROJEKT CONSERVAPESCA

Konsorcjum firm: ABELLÓ LINDE, CITAGRO, PROCOSUR, AVTS, BASTILA 2009 i SP GROUP.

W 2012 r., w ramach pierwszego zwołania programu INTERCONNECTA, został zatwierdzony ten strategiczny projekt, zlokalizowany w południowej Andaluzji, który miał na celu wzmocnienie gospodarczej i handlowej przyszłości sektora rybołówstwa na arenie międzynarodowej.
W trakcie realizacji projektu, SP GROUP przeprowadziło próby różnych substancji czynnych i opracowało nowe folie w procesie wytłaczania.

Po przeprowadzeniu zasadniczych testów przeciwutleniających, antybakteryjnych, pochłaniaczy tlenu i filtru UV, w roku 2013 zaobserwowano znaczną poprawę długości okresu przechowywania tuńczyka przy wprowadzaniu filtrów światła do opakowania próżniowego. Linia rozwoju barierowości w stosunku do promieniowania ultrafioletowego została opracowana w celu optymalizacji przejrzystości i włączenia skutecznego środka anti-fog, zapobiegającego osadzaniu się pary wodnej wewnątrz opakowania.

Firma SP GROUP opracowała gamę filtrów UV-Visible, które po włączeniu do folii chronią produkty wrażliwe na światło, takie jak produkty o wysokiej zawartości tłuszczu, witaminy, barwniki, itp.