PROJEKT COLDFRUIT

W ramach tego projektu opracowano innowacyjną gamę produktów opartych na długoterminowych, pokrojonych owocach, a także technologię niezbędną do ich produkcji i wprowadzania do obrotu w warunkach chłodniczych za pomocą różnych łańcuchów logistycznych (HORECA, vending i sprzedaż detaliczna), mając na celu promowanie spożycia tego rodzaj produktów wśród rozmaitych grup ludności (dzieci, osoby starsze, itp.).

W ramach projektu opracowano sposoby długotrwałej konserwacji wielu rodzajów owoców w celu wyeliminowania ich sezonowości oraz w celu wpłynięcia i poprawienia ich ceny. W tym celu konsorcjum skoncentrowało się na kondycjonowaniu owoców poprzez schładzanie, kontrolę aktywności wody, stabilizację temperatury i wilgotności, stężenie substancji rozpuszczonych, itp.

Skuteczną metodą było szybkie, głębokie zamrożenie, przy użyciu różnych mieszanek gazów. SP GROUP zapewniło niezbędne know-how do opracowania odpowiednich folii dla każdego owocu i jego procesu. Folie te były dostarczane w funkcjonalnych formatach, które umożliwiły optymalny proces konserwacji, konsumpcji i bezpieczeństwa żywności.