PROJEKT 0 POZOSTAŁOŚCI

Cel projektu 0 Pozostałości wpisuje się w projekt firmy o nazwie Zero Waste, który ma na celu redukcję ilości odpadów powstałych na liniach produkcyjnych koekstruzji wielowarstwowej (PA/PE) poprzez ponowne wprowadzenie ich do procesu produkcyjnego.

W ostatnich latach proces produkcyjny w naszym zakładzie w Espiel, Cordoba, który posiada dwie linie do koekstruzji, rozwinął się do tego stopnia, że odzyskujemy prawie wszystkie odpady powstałe podczas procesu produkcyjnego. W ten sposób owe pozostałości, czyli zarówno rolki półproduktu (powstałe przed i po produkcji zamówień), jak i ścinki, są ponownie włączane do linii bez wpływu na proces produkcyjny lub materiał końcowy.

Dzięki udoskonaleniu procesu regranulacji folii, warunków ekstruzji, a nawet zastosowaniu innych technik, udało nam się wykorzystać i poddać recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych, tworząc nowe folie PA/PE przeznaczone do kontaktu z żywnością, bez wpływu na ich przezroczystość czy termoformowalność.

Wielowarstwowe koekstruzje, szczególnie te z PA/PE, są badane i certyfikowane pod kątem możliwości recyklingu przez firmy takie jak BASF czy UBE Corporation Europe, co daje możliwość certyfikacji i/lub akceptacji prawidłowego zachowania wielowarstwowych odpadów z tworzyw sztucznych w strumieniu recyklingu PE przez niezależne laboratoria. Tego typu wielowarstwowe struktury zawierające poliamid od wielu dekad przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów spożywczych za sprawą średniej bariery tlenowej, która umożliwia pakowanie próżniowe. Ponadto poliamid umożliwia znaczne zmniejszenie grubości, a tym samym mniejsze zużycie zasobów tworzyw sztucznych za sprawą doskonałych właściwości mechanicznych w zakresie wytrzymałości i odporności na przebicie. Dodatkowymi zaletami są również połysk i przejrzystość, jakie zapewniają poliamidy w porównaniu ze strukturami monomateriałowymi (poliolefinowymi).

ZEBRANE DANE:

Dane referencyjne dla projektu to okres od 2018 do początku 2021 roku. W ciągu tych dwóch lat udało nam się ponownie wykorzystać do 80% odpadów, a celem na rok 2021 jest osiągnięcie poziomu 100%. Odsetek w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 95%.

Zgodnie z początkową tabelą danych, w różnych koekstruzjach materiałów PA/PE jest generowane łącznie ponad 350 ton odpadów.

Co więcej, badamy również możliwości eko designu innych wielowarstwowych koekstruzji, takich jak PA/PP lub PA/EVOH/PA/PE, które ze względu na swój nakład również generują pierwotne odpady z tworzyw sztucznych, które chcemy poddawać recyklingowi w sposób cyrkularny, bez wpływu na produkcję, unikając w ten sposób ich składowania na wysypiskach lub downcyclingu (recyklingu wiążącego się z  utratą wartości i/lub właściwości).