PLASTIK NA CELOWNIKU

Mª de Guía Blanco, Dpto. I+D+i

Co się dzieje z opakowaniami z tworzyw sztucznych?

Na początku 2018 roku Komisja Europejska rozpoczęła realizację ambitnej strategii, której celem jest gwarancja, że do 2030 roku ponad 50% opakowań zostanie ponownie wykorzystanych lub poddanych recyklingowi, a nie więcej niż 10% odpadów z tworzyw sztucznych trafi na składowiska. W ten sposób Komisja Europejska zamierza wzmocnić politykę redukcji odpadów oraz zwiększyć dochody w związku z Brexitem, ponieważ opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej oznaczać będzie spadek zysków o około 15 miliardów euro, według unijnego komisarza ds. budżetu, Günthera Oëttingera. Włochy były pierwszym krajem strefy euro, który zatwierdził opłatę w wysokości 45 centów za kilogram jednorazowego użytku plastiku wprowadzonego do obrotu w 2020 r., a wkrótce oczekuje się, że w ślad za nimi pójdzie reszta Europy.

Stoimy w obliczu wojny z plastikiem?

Rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana. Jesteśmy świadkami przełomowego momentu, w którym zamknięcie granic Chin dla niskowartościowych odpadów z tworzyw sztucznych oraz rosnące zaniepokojenie skutkami zmian klimatycznych spowodowanymi przez obecne wskaźniki konsumpcji, doprowadziły do złego postrzegania opakowań z tworzyw sztucznych. W związku z tym, przemysł spożywczy zaczyna funkcjonować według zasad zrównoważonego rozwoju w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, tematu tak popularnego w ostatnim czasie. Ma to znaczący wpływ na przedsiębiorstwa, których opakowania można znaleźć w ekosystemach morskich.

Nie jest tajemnicą, że w SP GROUP traktujemy ten problem bardzo poważnie, i dlatego zainwestowaliśmy dużą część naszych zasobów i wysiłku w osiągnięcie zrównoważonych, monomateriałowych struktur, takich jak nasz nowy materiał w 100% nadający się do recyklingu, PE HB ECO, a także materiały biodegradowalne i bioprodukty, które mogą zostać rozłożone w kompostowniach przemysłowych. Kolejną nowością był laminat rPET wytwarzany w 100% z materiału pokonsumpcyjnego, który umacnia nasze zaangażowanie w Gospodarkę Cyrkulacyjną. Proces produkcyjny tego materiału jest zasilany nie tylko własnymi i cudzymi odpadami przemysłowymi (TRAY2TRAY), ale obecnie wykorzystuje również tace pokonsumenckie.

Naszym zdaniem plastik jest najbezpieczniejszą opcją, jeśli chodzi o opakowania żywności, dzięki zmniejszonemu poziomowi migracji, wykorzystaniu zasobów (energii, wody,…), redukcji wagi, transportowi, itp. Spośród wszystkich polimerów, poliester (PET) jest najczęściej przetwarzanym tworzywem sztucznym w Europie, z 1,9 milionów ton zebranych w 2017 roku, co stanowi 58% opakowań na rynku, według PETCORE.  Ponadto, PET jest jedynym polimerem, który może być w 100% ponownie wykorzystany do wytłaczania nowych opokowań, dzięki technologii  dekontaminacji próżniowej, która jest dostępna w naszym zakładzie w Espiel. Z tego powodu, w SP GROUP zdecydowaliśmy się kontynuować badania nad wykorzystaniem tacek PET, zastępując obecne pojemniki PS lub PCV innymi, mniej zanieczyszczającymi.

Skonsultuj z nami swoje wątpliwości

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.


Share This