01/12/2022

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT ISO 50001

W ramach naszego Rocznego Planu w zakresie Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa Żywności, na początku 2021 roku postawiliśmy sobie za cel uzyskanie certyfikatu ISO 50001, który ostatecznie udało nam się otrzymać 15 września 2022 roku.

ISO 50001 jest najszerzej stosowaną na świecie przemysłową normą zarządzania energią. Certyfikacja ta pomaga organizacjom wdrożyć politykę energetyczną oraz właściwie zarządzać aspektami energetycznymi wynikającymi z ich działalności, takimi jak usługi, obiekty, produkty itp. co przekłada się na realną i wymierną oszczędność kosztów energii.

„Dla SP Group konieczna była optymalizacja zużycia energii w naszym zakładzie i poszukiwanie alternatywnych, szczególnie przyjaznych dla środowiska sposobów zaopatrzenia w energię elektryczną. Zależy nam również na wdrożeniu strategii, które mają wpływ na oszczędność energii w zakładzie, a jednocześnie przyczyniają się do poszanowania środowiska i wydajności energetycznej” Francisco Muriel, Dyrektor Działu Jakości, R&D i PRL.

Nowy certyfikat ISO 50001 uzupełnia dotychczasowe osiągnięcia uzyskane dzięki pracy Działu Jakości i zespołu tworzącego SP Group, wśród których wyróżniają się m.in.:

  • ISO 9001: System Zarządzania Jakością
  • ISO 14001: Zarządzanie Środowiskowe
  • BRC Packaging: Bezpieczeństwo żywności dla materiałów opakowaniowych
  • Certyfikaty ECONSENSE i RETRAY w zakresie stosowania PET z recyklingu
  • Pozytywna opinia EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności), dotycząca systemu ekstruzji folii termoformowalnej PET przeznaczonej do pakowania żywności.
  • Wszelkie kontrole ewidencji zdrowotnej

 

Zawsze pracujemy nad naszym zaangażowaniem w ochronę środowiska.