Informacja prawna

Celem spełnienia obowiązku ustanowionego na mocy Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, poniżej przedstawiono ogólne informacje na temat niniejszej witryny sieci Web www.spg-pack.com

FIRMA:
C.I.F.: B14853485
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Kordobie
Tom 2109, Arkusz 81, Strona CO-28441. Wpis 1
Siedziba statutowa: Ctra. de Palma del Rio, km. 10-Villarrubia, Córdoba (14710)
Telefon: 957767612
Fax: 957283102
e-mail: info@spg-pack.com

Korzystanie z witryny sieci Web

Niniejsza witryna sieci Web jest przeznaczona do celów promocyjnych w sektorze elastycznych opakowań z tworzyw sztucznych dla branży środków spożywczych, sanitarnych i motoryzacyjnych. PLASTIENVASE, S.L. może przestać świadczyć usługi oferowane przez niniejszą witrynę sieci Web bez wcześniejszego zawiadomienia, co nie pociągnie za sobą żadnych zobowiązań prawnych wobec tych samych lub trzecich stron.

Ochrona danych

Informacje, które PLASTIENVASE, S.L. otrzymuje od użytkowników niniejszej witryny sieci Web są wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia zainteresowanym stronom żądanych informacji i/lub odpowiedzi na wszelkie zapytania, które użytkownik uzna za stosowne wnieść w odniesieniu do oferowanych przez nas usług.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Linki do stron internetowych osób trzecich

W przypadku linków do stron sieci Web należących do stron trzecich, po opuszczeniu naszej witryny użytkownika będą obowiązywały Warunki użytkowania i Polityka prywatności nowej strony sieci Web. PLASTIENVASE, S.L. nie będzie ponosić odpowiedzialności, ani nie będzie prawnie zobowiązany za korzystanie z takich witryn sieci Web.

Własność intelektualna

Wszystkie teksty i obrazy zawarte na stronie sieci Web PLASTIENVASE, S.L. są chronione prawami autorskimi i nie mogą być powielane w całości, ani w części, bez pisemnej zgody ich prawnych właścicieli.

Modyfikacja Warunków użytkowania i Polityki prywatności

PLASTIENVASE, S.L., zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków użytkowania i Polityki prywatności, jeśli uzna to za stosowne. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią niniejszych Warunków użytkowania i Polityki prywatności, ponieważ mogą one zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Podobnie, rozumie i wyraża zgodę na akceptację wszystkich klauzul, jak i każdej z osobna, zawartych w tym dokumencie. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z powyższymi warunkami.

Skonsultuj z nami swoje wątpliwości

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.