GOLDENFOOD. Projek i rozwój zrównoważonych pod względem odżywczym, atrakcyjnych i łatwych w obsłudze produktów spożywczych dla osób starszych.

Konsorcjum firm: Bordas Chinchurreta, La Aurora, Grupo Sada, Fepamic i SP GROUP. IDI-20151270.

Głównym celem tego projektu jest zaprojektowanie i rozwój zrównoważonych pod względem odżywczym, atrakcyjnych i łatwych w obsłudze produktów spożywczych dla osób starszych.

Po szeroko zakrojonych badaniach nad istniejącą ofertą produktów przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku, zdecydowaliśmy, że możemy podjąć wiele potencjalnych działań związanych z projektem, jeśli chodzi o technologię, konkurencję i rynek docelowy.
Działalność badawczo-rozwojowa SP Group koncentruje się na poprawie otwierania opakowań zdzieralnych, włączeniu aromatów, które mogą powodować nowe doświadczenia w tym sektorze, projektowaniu systemów pozwalających na gotowanie wewnątrz pojemnika w bezpieczny sposób oraz na produkcji innych urządzeń, które ułatwiają korzystanie z nowej żywności, która powstaje w ramach konsorcjum.

Ogólnie rzecz biorąc, dążymy także do ulepszenia projektowanych opakowań i pomagamy w zaplanowaniu zdrowszej, bardziej zrównoważonej diety, poprzez analizę potrzeb żywieniowych, łatwość użycia opakowań oraz nawyków konsumpcyjnych tego rynku docelowego.

Biorąc pod uwagę, że w 2020 r. około 30% populacji z 27 krajów w Europie będzie w wieku powyżej 65 lat, celem tego projektu jest zapewnienie produktów spożywczych o lepszej jakości dla tego bardzo ważnego sektora ludności.