Znaczenie eko designu dla zagwarantowania wysokiej jakości recyklingu

Nowe wymagania prawne, istniejące zagrożenie dla środowiska naturalnego, innowacyjność ze strony producentów tworzyw sztucznych oraz potrzeba zrównoważonego rozwoju ze strony konsumentów napędzają tendencje w sektorze plastiku ku produkcji opakowań z każdym razem bardziej zrównoważonych i w 100% nadających się do recyklingu. Od opracowania produktu, aż po jego los po zużyciu, każdy z etapów jest kluczowy dla produkcji rozwiązań opakowaniowych wpisujących się w ramy gospodarki obiegowej. Zrozumienie fazy projektowania artykułu w kontekście idei eko design ma ogromne znaczenie dla ułatwienia późniejszego użycia i wykorzystania odzyskanych materiałów. Uważa się, że etap projektowania odpowiada za około 80% ogólnego oddziaływania produktu na środowisko. Eko design promuje wytwarzanie produktów z materiałów pochodzących z recyklingu, które nadają się do ponownego użycia i stawia je ponad pierwotnymi surowcami.

CZYM JEST EKO DESIGN?

Jednak co tak naprawdę mamy na myśli używając pojęcia eko design? Zgodnie z normą ISO 14006, eko design lub projekt ekologiczny polega na “uwzględnianiu aspektów środowiskowych na etapie przygotowania projektu oraz rozwoju produktu w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko na przestrzeni cyklu życia produktu”.

Eko design to metodologia, która włącza środowisko do procesu projektowania jako kolejną zmienną. Dotyczy całego cyklu życia produktu, a jej celem jest ograniczenie w jak największym stopniu potencjalnych skutków środowiskowych. Stosując eko projekt w procesie twórczym, technicznym oraz multidyscyplinarnym dąży się do stworzenia opakowań wykonalnych (technicznie możliwych do opracowania na skalę przemysłową i finansowo rentownych), atrakcyjnych dla konsumentów i jednocześnie zrównoważonych, czyli takich, które wykorzystują surowce, generują odpady i emitują zanieczyszczenia w optymalny sposób.

ZALETY DLA ŚRODOWISKA I ZALETY DLA FIRM

Zalety inwestowania w zrównoważony rozwój znacznie wykraczają poza ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.  Oto kilka z ulepszeń wynikających z postawienia na eko design:

  • Poprawia postrzeganie przedsiębiorstwa przez klientów oraz ogólny wizerunek firmy na rynku.
  • Mając na uwadze aspekty środowiskowe i energetyczne, przygotowuje firmy na możliwe nadchodzące zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  • Zwiększa wydajność i ogranicza koszty.
  • Eko projekt skłania do obrania innowacyjnej strategii i ciągłego poszukiwania rozwiązań technicznych wyróżniających firmę.
  • Zwiększa zaufanie pracowników i konsumentów do polityki zrównoważonego rozwoju środowiska i ulepsza propozycję wartości marki.
  • Zwiększa konkurencyjność firmy, wyróżniając ją na tle innych przedsiębiorstw wewnątrz sektora.

STRATEGICZNE KIERUNKI EKO DESIGNU

Metodologia eko projektu składa się z kilku kroków, które pomagają osobom odpowiedzialnym za projekt w przemyśleniu obecnych opakowań z tworzyw sztucznych lub tych aktualnie opracowywanych, a także w przewidzeniu wszystkich możliwych scenariuszy w obrębie wpływu opakowania na środowisko oraz w odnalezieniu najbardziej zrównoważonego, rentownego, wydajnego i innowacyjnego rozwiązania. Zwiększenie możliwości recyklingu i ponownego użycia materiałów to wspólne elementy wymienionych niżej strategicznych kierunków, na których opiera się eko design:

  1. Projekt wydajnego opakowania: Zoptymalizowanie grubości materiału pozwala na ograniczenie wagi opakowań, redukcję kosztów przeznaczonych na ich przewożenie oraz ograniczenie negatywnego wpływu gazów pochodzących z transportu. W taki sam sposób, poznanie funkcjonalności tworzyw sztucznych umożliwi lepszy wybór rozwiązania opakowaniowego w celu utrzymania podstawowych właściwości produktu i zapewnienia ochrony przed zapachami, utlenianiem czy światłem.
  2. Wybór zrównoważonych surowców: Surowce stanowią kolejny kierunek, na który eko design zwraca szczególną uwagę. Stosowanie materiałów, które nie szkodzą środowisku na etapie produkcji lub tych, które zostały odzyskane w wyniku procesu recyklingu sprzyja tworzeniu produktów o mniejszym końcowym wpływie na środowisko. W przypadku rozwiązań opakowaniowych, należy mieć na uwadze struktury monomateriałowe oraz opakowania biodegradowalne, gdyż w 100% mogą być one ponownie wykorzystane w produkcji przemysłowej.
  3. Strategie dla zoptymalizowania produkcji i pakowania: Ten kierunek ma na celu tworzenie produktów, które w jak największym stopniu wykorzystają użyty materiał. Przykładowo, opakowania na zupę powinny być napełniane po brzegi, a przezroczysta folia plastikowa do owijania produktów konsumenckich ma być stosowana wyłącznie, gdy jest to konieczne.
  4. Strategie dla wydajnej logistyki: Tworzenie opakowań z myślą o uporządkowanym i wydajnym przechowywaniu usprawnia ich transport, ograniczając przemieszczanie produktów i zmniejszając wydatki na energię. W przypadku plastików do formowania termicznego, już na etapie projektowania rozwiązania opakowaniowego uwzględnia się możliwości tej techniki i materiałów w celu stworzenia opakowania na miarę.

Jeśli zainteresowały Cię te informacje, zapisz się do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać wszystkie aktualizacje dotyczące sektora opakowań oraz tendencji w kontekście zrównoważonego rozwoju.


Bądź pierwszą osobą, która przeczyta nasze wiadomości

Subskrybuj i otrzymuj najnowsze posty z naszego bloga na swój e-mail.Kategoria

Powiązane artykuły

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.