Rola elastycznych opakowań w bezpieczeństwie żywności

Już nie wystarczy, aby producent doskonale znał i kontrolował standardy jakości i bezpieczeństwa swoich produktów. Dziś zaufanie konsumentów jest kluczowe, ponieważ mają oni coraz większy dostęp do informacji o produkcie. Dlatego na blogu SP Group chcemy pokazać, że elastyczne opakowanie i bezpieczeństwo żywności muszą iść w parze, zawsze przestrzegając przepisów, które gwarantują jakość materiałów mających kontakt z żywnością.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W ELASTYCZNYCH OPAKOWANIACH

Według Hiszpańskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia materiały z tworzyw sztucznych to te, które składają się wyłącznie z materiałów z tworzywa sztucznego lub składają się z kilku połączonych warstw z tworzywa sztucznego. Jakie przepisy stosuje się natomiast dla materiałów i przedmiotów z tworzyw sztucznych, które mają wchodzić w kontakt z żywnością?

1. ROZPORZĄDZENIE (UE) nr 10/2011

Jest to rozporządzenie europejskie, które ustanawia szczegółowe wymagania dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu materiałów i przedmiotów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, czy to plastikowych torebek, opakowań próżniowych czy innego rodzaju opakowań do żywności. W związku z tym w art. 5 ustanawia się wykaz substancji dozwolonych, które są następujące:

  • Substancje dozwolone: ​​monomery lub inne substancje wyjściowe; dodatki (z wyłączeniem barwników); środki pomocnicze do produkcji polimerów (z wyłączeniem rozpuszczalników); i makrocząsteczki uzyskane z fermentacji mikrobiologicznej.

Ponadto rozporządzenie (UE) nr 10/2011 ustanawia określone limity migracji, tak aby elastyczne opakowanie nie przenosiło składników do żywności, z którą ma kontakt, w ilościach większych niż ustalone limity.

 

2. ROZPORZĄDZENIE RAMOWE 1935/2004

Rozporządzenie ramowe 1935/2004 zawiera ogólne wymagania, które muszą spełniać materiały i przedmioty mające kontakt z żywnością. Tworzywa sztuczne i papier należą do grupy materiałów, dla których ustanowiono szczególne środki i muszą być wytwarzane, aby nie przenosiły swoich składników na żywność w ilościach, które mogą:

  • Stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.
  • Powodować modyfikację składu żywności.
  • Powodować zmianę organoleptycznych właściwości żywności.

3. ROZPORZĄDZENIE (WE) 2023/2006

Rozporządzenie europejskie 2023/2006 ustanawia dobre praktyki wytwarzania materiałów i przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w celu kontroli jakości, a tym samym zapewnienia roli elastycznych opakowań w bezpieczeństwie żywności, zarówno plastikowych, jak i papierowych.

 

ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA W RECYKLINGOWANYCH OPAKOWANIACH ELASTYCZNYCH 

Wzrost wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu doprowadził do wprowadzenia rozporządzeń takich jak rozporządzenie (WE) nr 282/2008, które stanowi, że do obrotu mogą być tylko dopuszczone tworzywa sztuczne i przedmioty pochodzące z autoryzowanego procesu recyklingu. Za ocenę tych procesów recyklingu jest odpowiedzialny Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

CERTYFIKACJE KONTROLUJĄCE RYZYKO BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W PRODUKCJI OPAKOWAŃ

Oprócz przepisów prawnych istnieją również inne mechanizmy kontrolne, takie jak certyfikat BRC Packaging (British Retail Consortium), system bezpieczeństwa żywności, który pojawił się jako potrzeba opracowania jednolitego standardu jakości uwzględniającego wymagania konsumentów, odpowiedzialność dystrybutorów, wzrost wymagań prawnych, a także globalizację podaży produktów.

Ponadto BRC Packaging dostarcza przewodnik bezpieczeństwa i jakości dla dostawców materiałów opakowaniowych i producentów żywności, dlatego jest to bardzo pożądany standard przez producentów artykułów kosmetycznych i dziecięcych, lekarzy i farmaceutów.

Jeśli chodzi o poziomy ryzyka, BRC Packaging rozróżnia ryzyko A lub B, w zależności od ostatecznego zastosowania materiału opakowaniowego i rodzaju produktu.

JAKĄ ROLĘ PEŁNI ELASTYCZNE OPAKOWANIE W BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI?

Wiele firm decyduje się na elastyczne opakowania ze względu na zalety, jakie oferuje w zakresie bezpieczeństwa żywności. Elastyczne opakowanie pozwala na lepszą obsługę i zapewnia wysoką wytrzymałość, co czyni je bardziej odpornym na rozdarcie, zapewniając wyższą jakość i higienę oraz zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.

Ponadto, ze względu na właściwości oferowane przez materiały, z których takie opakowania są wytwarzane, elastyczne opakowania oferują właściwości, które pomagają przedłużyć trwałość żywności i zachować jej bezpieczeństwo, takie jak bariera gazowa, bariera na aromaty lub światło, odpowiedzialne głównie za psucie się żywności.

Na wielu rynkach, np. żywności dla niemowląt lub żywności przeznaczonej dla trzeciego i czwartego wieku, w tym produktów mlecznych, soków, owsianek i przecierów, wybiera się aseptyczne opakowania, wysterylizowane wraz z produktem. Ten proces nie byłby możliwy, gdyby materiały tworzące elastyczne opakowania nie miały odpowiednich właściwości, które gwarantują minimalną zmianę chemiczną produktu podczas procesu i które zapobiegają przenikaniu mikroorganizmów po uszczelnieniu.

NOWE ELASTYCZNE MATERIAŁY ZGODNE Z IDEĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Opakowanie zaprojektowane z myślą o odpowiedzialności za środowisko jest obowiązkiem każdego, kto uczestniczy w procesie jego wytwarzania. Postęp w tej dziedzinie musi jednak być zgodny z bezpieczeństwem żywności.

Owocem badań SP Group w tym zakresie jest nowy materiał BIO FVSOL 60 SP Group, który jest całkowicie biodegradowalny, kompostowalny i oparty na bio składnikach.

Ten biodegradowalny laminat, wchodzący w skład gamy SOL, charakteryzuje się dużą przezroczystością i oferuje wysoką barierę, dzięki której uzyskuje się maksymalną jakość i ochronę przy minimalnej grubości, gwarantując całkowite bezpieczeństwo żywności, a także przyczyniając się do ochrony środowiska, poprzez zrównoważone rozwiązanie w opakowaniu. 

W SP Group mamy świadomość, że innowacje i bezpieczeństwo muszą iść w parze, aby oferować produkty wysokiej jakości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nas, możesz odwiedzić naszą stronę internetową, na której znajdziesz wszelkiego rodzaju szczegółowe informacje, a jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie wahaj się z nami skontaktować. Z przyjemnością pomożemy!


Bądź pierwszą osobą, która przeczyta nasze wiadomości

Subskrybuj i otrzymuj najnowsze posty z naszego bloga na swój e-mail.Kategoria

Powiązane artykuły

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.