Odpady z tworzyw sztucznych – problem, który dotyczy nie tylko przemysłu

Opakowanie jest jednym z kluczowych elementów, które wpływają na ostateczną decyzję konsumenta o wyborze jednego lub drugiego produktu. Przyciągające wzrok opakowania, które konserwują produkt i zachowują jego właściwości mają fundamentalne znaczenie, ale ważne jest również, aby w trakcie produkcji, konsumpcji i ostatecznego usunięcia wyrobu, w jak największym stopniu szanować środowisko naturalne.

Opakowanie stworzone zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju to nie tylko opakowanie wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Ważne jest również, w jaki sposób jest ono produkowane, a następnie usuwane.

Obowiązkiem przemysłu jest dostosowanie produkcji tak, aby wytwarzać produkty przyjazne dla środowiska. Istnieje wiele czynników, które świadczą o tym, że opakowania powstają zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, między innymi: oszczędność zużycia energii, zmniejszenie grubości użytego materiału i możliwość jego ponownego wykorzystania.

JAKIE OPAKOWANIE MOŻNA UZNAĆ ZA WYPRODUKOWANE ZGODNIE Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

Jak już wspomnieliśmy, istnieje wiele czynników, które wskazują, czy dane opakowanie jest wyprodukowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju czy nie. Po pierwsze, niezwykle ważne jest zmniejszenie zużycia surowców. Nie tylko w samym opakowaniu, ale również w materiałach opakowań zbiorczych przeznaczonych do magazynowania i transportu. W ten sposób, oprócz zmniejszenia ilości odpadów, oszczędza się energię podczas procesu produkcyjnego oraz podczas przechowywania i przewozu.

Bardzo ważna jest również spójność tych materiałów z tymi użytymi do produkcji opakowań detalicznych, ponieważ dzięki temu mogą one być łatwo poddawane recyklingowi.

Nie należy zapomnieć, że opakowanie pełni ważną funkcję, jaką jest unikanie marnotrawstwa żywności. Aby to osiągnąć, musimy starać się produkować opakowania, które są dostosowane pod względem ilościowym do potrzeb konsumenta. Elastyczne opakowania oszczędzają więcej energii i zasobów podczas cyklu życia produktu niż wymaga tego ich produkcja.

Ostatecznie, należy zwrócić uwagę na to, jak ważne jest tworzenie opakowań, które lepiej nadają się do recyklingu i są biodegradowalne, ale również posiadają wystarczające funkcje ochronne. W tym sensie, przemysł opakowaniowy rozwija się bardzo szybko. Każdego dnia coraz efektywniej łączy się to, co ekologiczne, z ekonomicznym i społecznym.

Dlaczego wybiera się tworzywa sztuczne do produkcji opakowań?

Dla prawidłowej konserwacji produktu konieczne jest dobranie materiału, który spełnia wiele wymagań, takich jak: brak migracji składników materiałów, niezmienianie zapachów, kolorów czy smaków, unikanie utraty wilgotności, utleniania czy zanieczyszczenia, a także wielu innych.

Tworzywo sztuczne jest materiałem nieszkodliwym, odpornym na kwasy, detergenty i korozję. W zależności od metody produkcji, jak również składu samego tworzywa sztucznego, będzie ono miało pewne właściwości lub inne. Na chwilę obecną jest to nadal najłatwiej wykonalne i najbezpieczniejsze rozwiązanie dla opakowań w przemyśle spożywczym.

Odpowiedzialność, która wykracza poza branżę

Aby zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych, niezbędna jest praca przemysłu, jak i konsumentów. Ważną rolę odgrywa poinformowanie i podniesienie świadomości społeczeństwa w sprawie znaczenia prawidłowego recyklingu, jak również ogromnej ilości odpadów spożywczych.

Niezbędne jest kontynuowanie prac nad zwiększeniem i poprawą skuteczności systemów zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów. Istnieje wiele systemów, które mogą być wdrożone w celu połączenia wszystkich składników opakowania z tworzywa sztucznego, aby zmniejszyć wpływ na środowisko.

Mówimy tu o mechanizmach, które nie tylko poprawiają wydajność tworzyw sztucznych, ale także generują więcej miejsc pracy.

PROMOWANIE SYSTEMÓW ZBIÓRKI ODPADÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Przemysł stoi przed wyzwaniem prowadzenia działalności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju i istnieje już wiele inicjatyw niektórych przedsiębiorstw, które stają się punktem odniesienia na szczeblu europejskim.

Przykładem może być przedsiębiorstwo spożywcze Danone, któremu udało się osiągnąć „zero odpadów”. Oznacza to, że całość odpadów wytwarzanych we wszystkich zakładach przedsiębiorstwa produkujących wyroby mleczarskie w Hiszpanii jest poddawana recyklingowi i ponownie wykorzystywana jako surowiec.

Zastosowane rozwiązanie polegało na dobrze przeprowadzonej segregacji odpadów, aby móc je ponownie wykorzystać w odpowiedni sposób. Należy pamiętać, że w przypadku Danone wiele odpadów mieszało tworzywo sztuczne z materią organiczną, co uniemożliwia ich rewaloryzację.

Wyzwaniem dla Danone jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r. W tym celu, recykling i odzysk odpadów stały się głównym celem firmy.

Z drugiej strony, politycznie wpływowym działaniem w całej Europie jest deklaracja rządu brytyjskiego, w której stwierdzono, że kraj ten zobowiązał się do usunięcia wszystkich (możliwych do uniknięcia) odpadów z tworzyw sztucznych do 2042 r. Poprzez szereg środków, przemysł będzie zachęcany do zwiększenia odpowiedzialności za wpływ na środowisko.
Z kolei supermarkety będą zachęcane do posiadania „alejek bez plastiku”, tak aby konsumenci mieli możliwość dokonywania ekologicznych wyborów, co jest znakiem, że zarówno rządy, jak i prywatne inicjatywy podejmują decyzje o poszukiwaniu alternatyw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

27 marca otworzył swoje drzwi pierwszy na świecie supermarket bez tworzyw sztucznych. Nastąpiło to w Amsterdamie, w supermarkecie należącym do sieci EkoPlaza. Ponad 700 produktów, napojów i produktów spożywczych, jest dostępnych na wagę lub zapakowanych w papier.

PROJEKT TRAY2TRAY – ALTERNATYWA SP GROUP

Jest to projekt zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego, który polega na recyklingu i ponownym wykorzystaniu odpadów pochodzących z produkcji termoformowalnych pojemników PET. Proces ten jest realizowany dzięki współpracy z zatwierdzonym przedsiębiorstwem zajmującym się gospodarką odpadami.

Działanie programu Tray2tray można podsumować w 3 krokach:

  • SP Group instaluje łatwą w obsłudze maszynę, która pomoże Ci zagęścić odpady (odpady i szkielety produkcyjne). W ten sposób ilość odpadów zostaje znacznie zredukowana.
  • W ramach usługi bezpłatnego transportu, odpady te są odbierane i dostarczane do firmy zajmującej się gospodarką odpadami.
  • W SP Group dbamy o zamknięcie koła i przekształcenie ich z powrotem w materiał, który trafia do procesu produkcyjnego.

W SP Group codziennie pracujemy nad zapewnieniem najlepszych rozwiązań, przyjaznych dla środowiska i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej pracy i tego, co możemy Ci zaoferować. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z nami.


Bądź pierwszą osobą, która przeczyta nasze wiadomości

Subskrybuj i otrzymuj najnowsze posty z naszego bloga na swój e-mail.Kategoria

Powiązane artykuły

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.