Inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym: dlaczego są wzorem do naśladowania?

29 listopada 2022

Nasz model konsumpcyjny tradycyjnie oparty był na modelu „wyprodukuj, użyj i wyrzuć”. Dopiero w ostatnich latach uświadomiliśmy sobie jego oddziaływanie i wynikające z niego negatywne konsekwencje dla środowiska. Aby spróbować odwrócić tę sytuację, istnieje wiele alternatyw i choć wszystkie zakładają zmianę tego modelu, najlepszą z nich są inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Ich celem jest położenie kresu marnotrawstwu zasobów, skupiając się na bardziej odpowiedzialnym wykorzystaniu produktów i surowców, z których korzystamy na co dzień.

CZYM DOKŁADNIE JEST GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM?

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model produkcji i konsumpcji, który dąży do przedłużenia okresu użytkowania istniejących materiałów i produktów poprzez ich lepsze wykorzystanie. Aby utrzymać te produkty i materiały w cyklu konsumpcyjnym przez dłuższy czas, istnieje kilka inicjatyw w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, takich jak ponowne użycie, recykling, naprawa, wynajem itp.

Ostatecznym celem tego systemu jest możliwość oszczędnego gospodarowania zasobami i materiałami produkcyjnymi oraz generowanie znacznie mniejszej ilości odpadów. W praktyce oznacza to korzystanie z danego dobra przez jak najdłuższy czas, a gdy nie można go już używać, poddanie go recyklingowi. W ten sposób samo dobro lub wchodzące w jego skład materiały zostają zatrzymane w systemie, zwiększając tym samym stopień zrównoważenia całego łańcucha konsumpcji.

RECYKLING, JEDEN Z FUNDAMENTÓW INICJATYW NA RZECZ GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Jak można zaobserwować, jednym z kluczowych elementów w ramach inicjatyw na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym jest recykling. Zmniejsza on eksploatację zasobów i eliminuje dużą część wytwarzanych przez nas odpadów. Zgodnie z tym stwierdzeniem, kilka badań mających na celu monitorowanie wzorców recyklingu w krajach europejskich wykazało wzrost wskaźników recyklingu, zwłaszcza w ostatniej dekadzie. 

Aby zrozumieć znaczenie recyklingu, wystarczy spojrzeć na rezultaty, które można uzyskać przy użyciu niektórych materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak rPET. Materiał ten pochodzi z recyklingu PET i ma ogromne możliwości produkcyjne, ponieważ jego zastosowanie nie ogranicza się do jednej branży: jest używany do produkcji tacek na żywność, opakowań na wszelkiego rodzaju produkty, odzieży…

Korzyści płynące z recyklingu nie ograniczają się do sfery środowiskowej, gdyż mogą prowadzić również do poprawy sytuacji ekonomicznej. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumenci mogą skorzystać z bardziej odpowiedzialnego wykorzystania zasobów, które pozwala zaoszczędzić materiały użyte do produkcji i skutkuje niższymi cenami dla konsumenta końcowego.

3 PRZYKŁADY INICJATYW NA RZECZ GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

ECODICTA – PLATFORMA, KTÓRA DAJE DRUGIE ŻYCIE TWOJEJ ODZIEŻY

Inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym mogą być łatwo dostępne dla każdego, kto chce przyczynić się do bardziej zrównoważonego świata, czego dowodem są projekty takie jak Ecodicta. Platforma ta ma na celu wydłużenie życia odzieży poprzez leasing. W tym zakresie dąży ona do sprostania zarówno standardom zrównoważonego rozwoju, jak i częstym zmianom trendów, tak typowym dla przemysłu modowego.

W tym celu platforma wysyła od 2 do 4 sztuk odzieży miesięcznie i odbiera ją pod koniec miesiąca wraz z dostawą nowej, osiągając w ten sposób wymianę odzieży między klientami, która pozwala na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i jednocześnie na posiadanie do 48 nowych sztuk odzieży rocznie.

TRAY2TRAY, NASZ WKŁAD W GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

W SP Group zawsze byliśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój i osiągnięcie bardziej cyrkularnych modeli konsumpcji. Co więcej, wierzymy, że modele te nie muszą być sprzeczne z rozwojem ekonomicznym firmy, dlatego już wiele lat temu stworzyliśmy projekt na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym Tray2Tray.

We współpracy z Fundacją Plastic Sense udało nam się doprowadzić do ponownego wykorzystania zarówno wielowarstwowych opakowań PET, jak i złożonych laminatów, aby dać drugie życie nadwyżkom opakowań i tacek. Dzięki temu procesowi uzyskaliśmy Certyfikat EcoSense, który jest gwarancją obiegowego charakteru PET.

Tray2Tray nie jest jednak naszym jedynym przykładem współpracy z Fundacją Plastic Sense, gdyż w ramach projekt RETRAY udało nam się poprawić możliwości recyklingowe tacek na żywność wykonanych z PET. Celem projektu jest przede wszystkim zbudowanie odpowiednich kanałów do zarządzania tackami, które zostały już wykorzystane przez konsumenta. Obecnie, mimo dobrych chęci konsumentów, którzy poddają je recyklingowi poprzez wrzucanie opakowania do odpowiedniego pojemnika, PET z tych tacek nie jest wykorzystywany. Na szczęście dzięki tego typu inicjatywom, przemysł opakowaniowy coraz częściej decyduje się na stosowanie zrównoważonych tacek PET lub RETRAY.

 

iniciativas-de-economia-circular


Bądź pierwszą osobą, która przeczyta nasze wiadomości

Subskrybuj i otrzymuj najnowsze posty z naszego bloga na swój e-mail.Kategoria

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.