Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym i nie tylko: kluczowe pojęcia dla zrozumienia zrównoważonego rozwoju II

Zrozumienie czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym, na czym polegają cele zrównoważonego rozwoju i inne terminy związane ze zrównoważonym rozwojem jest kluczem do poznania wyzwań, przed którymi stoimy jako współczesne społeczeństwo. Dlatego w SP Group analizujemy kluczowe pojęcia pozwalające zrozumieć zrównoważony rozwój. W tym artykule odkryjemy nowe materiały, takie jak bioplastiki i wiele innych.

CZYM JEST GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM: MODEL POZWALAJĄCY OSIĄGNĄĆ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Próbując zdefiniować zrównoważony rozwój, nie możemy pominąć terminu gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednak czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym? Jest to system, który dąży do optymalizacji zasobów poprzez ponowne wykorzystanie i recykling materiałów oraz produktów tak wiele razy, jak to możliwe. Innymi słowy, ma na celu wydłużenie cyklu życia produktów, a tym samym zmniejszenie ilości zasobów i odpadów, które generujemy. Najprościej mówiąc, zasady gospodarki o obiegu zamkniętym to: redukcja, recykling, ponowne użycie.

Gospodarka o obiegu zamkniętym wyraźnie kontrastuje z obecnym modelem polegającym na „zużyciu i wyrzuceniu”. System ten wymaga ogromnej ilości zasobów i materiałów, a także energii. Z tego powodu coraz częściej pojawiają się apele o stworzenie zrównoważonego systemu i forsowane są prawa, które mają zapewnić transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju.

NA CZYM POLEGAJĄ CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)?

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) to seria wyzwań zapoczątkowanych przez ONZ w celu wyeliminowania ubóstwa, zapewnienia równego rozwoju dla wszystkich i ochrony planety w ramach Agendy 2030. Lista SDGs obejmuje łącznie 17 celów i choć wszystkie mają jakiś związek ze zrównoważonym rozwojem i są ze sobą powiązane, najbardziej reprezentatywne dla prób zapewnienia zrównoważonego rozwoju są te, które dążą do osiągnięcia świata, w którym zagwarantowane są:

  • Czysta woda i warunki sanitarne.
  • Niedroga i wolna od zanieczyszczeń energia.
  • Innowacje w przemyśle i infrastrukturze.
  • Zrównoważone miasta i społeczności.
  • Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja.
  • Działania na rzecz klimatu.
  • Troska o życie podwodne.
  • Dbanie o trwałość ekosystemów lądowych.

Z kolei wszystkie te cele zostały rozpisane na 169 konkretnych zadań do realizacji, wymagających współpracy rządów, instytucji publicznych i prywatnych, a nawet samych obywateli.

ŚLAD WĘGLOWY JAKO KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Ślad węglowy to wskaźnik ilości gazów cieplarnianych (GHG) generowanych i emitowanych przez osobę, firmę lub produkt w trakcie jego cyklu życia i na przestrzeni cyklu produkcyjnego, czasami obejmujący również jego konsumpcję, odzyskanie po zakończeniu cyklu i utylizację. Termin ślad węglowy stał się wskaźnikiem do pomiaru bezpośredniej i pośredniej emisji gazów takich jak metan czy CO₂.

Ślad węglowy powstaje zarówno w skali globalnej, jak i indywidualnie, zatem możliwe jest zmierzenie poziomu oddziaływania danej firmy lub osoby poprzez jej ślad węglowy. Powstaje on praktycznie w każdym wymiarze naszego życia, zwiększając lub zmniejszając się w zależności od tego, jak się odżywiamy, jak podróżujemy czy ile energii zużywamy na co dzień.

 

huella de carbono

NOWE MATERIAŁY: CZYM JEST BIOPLASTIK?

Bioplastik to tworzywo sztuczne, które jest produkowane z odnawialnych źródeł, a nie z ropy naftowej jak konwencjonalne tworzywa sztuczne. Oznacza to, że pochodzi z surowców takich jak m.in. skrobia, kukurydza, soja czy skrobia ziemniaczana. Można zatem powiedzieć, że bioplastik to naturalny polimer.

Podobnie jak w przypadku konwencjonalnych tworzyw sztucznych, istnieją różne rodzaje bioplastików, z których niektóre są zrównoważone w określonych warunkach. Na przykład tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego, takie jak Bio-PE lub Bio-PET, nadają się do recyklingu, jeśli są monomateriałami. Inne, takie jak tworzywa biologiczne i biodegradowalne (np. PLA, PHA lub PBS) są kompostowalne.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, CZYLI JEDEN Z GŁÓWNYCH CELÓW DLA BARDZIEJ EKOLOGICZNEGO ŚWIATA

Określa się ją jako optymalizację zużycia energii. Innymi słowy, chodzi o dostosowanie zużycia tak, aby nadal spełniało swoją funkcję, jednocześnie zużywając mniej energii. Zgodnie z tym rozumowaniem możemy powiedzieć, że urządzenie lub proces są energooszczędne, jeśli ich zużycie jest niższe od przeciętnego, gdy wykonują swoją czynność.

W celu osiągnięcia efektywności energetycznej, oprócz zmniejszenia zużycia energii, dąży się również do wprowadzania zrównoważonych źródeł energii. W dzisiejszych czasach trudno jest, aby całe zaopatrzenie danego obiektu w energię elektryczną pochodziło ze źródeł naturalnych. Pozostaje to jednak jednym z celów efektywności energetycznej, pozwalającej na osiągnięcie znacznie bardziej zrównoważonego świata.


Bądź pierwszą osobą, która przeczyta nasze wiadomości

Subskrybuj i otrzymuj najnowsze posty z naszego bloga na swój e-mail.Kategoria

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.