10/11/2020

5 KLUCZOWYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH RECYKLINGU PLASTIKOWYCH OPAKOWAŃ NA ŻYWNOŚĆ

Dnia 14 października Guía Blanco i Víctor Barrera, we współpracy z międzynarodowym portalem referencyjnym w sektorze opakowań o nazwie PACKAGING EUROPE, zorganizowali webinar pod tytułem „Jak osiągnąć zdolność do recyklingu przezroczystych opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością”.

Oto najważniejsze kwestie, które zostały poruszne na konferencji.

  • Zalety tacek PET, w porównaniu z tackami PP, w zakresie gospodarki obiegowej.

Łatwiej je rozdzielać i klasyfikować, nawet jeśli są wielowarstwowe. Obecnie coraz więcej podmiotów zajmujących się recyklingiem oddziela pokonsumencki PET. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania na płatki z butelek, przewidzianego aż do 2030 r. Wiele zastosowań jest już wykonywanych w 100% z RPET. Chociaż prawdą jest, że w większości krajów europejskich rozwija się strumień recyklingu PP, w przeciwieństwie do PET, nie posiada on zatwierdzonej przez EFSA technologii dekontaminacji, która umożliwia recykling w zastosowaniach mających kontakt z żywnością.

  • Zalety tacek rPET w porównaniu z innymi opakowaniami, w odniesieniu do ich śladu węglowego.

rPET zmniejsza emisję CO2 i nie zużywa paliw kopalnych, ponieważ jego ślad węglowy wynosi 0,45 kg na kilogram, w porównaniu do 2,15 kg w przypadku pierwotnego PET.  Oznacza to o 79 % mniejszą emisję gazów cieplarnianych, co sprawia, że jest to najlepsza opcja, z bardzo nielicznymi alternatywami o mniejszym wpływie na środowisko, takimi jak wykorzystanie kontenerów wielokrotnego użytku.

  • Rozporządzenie w sprawie włączenia materiałów pochodzących z recyklingu oraz rozszerzenia odpowiedzialności producenta za odpady.

Przewiduje się, że w Hiszpanii zostanie wprowadzony podatek w wysokości 0,45 euro za każdy zużyty kilogram tworzywa sztucznego. Z drugiej strony, w ostatnim czasie Unia Europejska ogłosiła nową stawkę dla wszystkich państw członkowskich w wysokości 0,80 euro za kg opakowań z tworzyw sztucznych, które nie zostały poddane odpowiedniemu recyklingowi, i która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Chociaż szczegóły nie zostały jeszcze opublikowane, wszystko wskazuje na to, że odsetek materiałów z recyklingu nie będzie musiał wnosić tych opłat.

  • Zalety opakowań monomateriałowych, jeśli nie mogą zawierać materiałów z recyklingu.

W Europie istnieje główny nurt, który opowiada się za recyklingiem PE, argumentując, że zastąpienie materiału wielowarstwowego (trudnego do zidentyfikowania i ponownego przetworzenia) przez jednomateriałowy PE, pomogłoby poprawić recykling elastycznych odpadów z tworzyw sztucznych. Jednak w niektórych przypadkach podjęcie tego kroku nie jest możliwe, mimo, że istnieje wiele zastosowań, które już to uzyskały. Należy uwzględnić pewne zmienne, takie jak fakt, że recykling mechaniczny nie może być stosowany z materiałami mającymi kontakt z żywnością oraz że istnieją inne sposoby, takie jak recykling chemiczny lub wykorzystanie odpadów pochodzenia biologicznego do produkcji PE, które są również rozważane przez Komisję Europejską, w kontekście wprowadzenia dla nich przepisów, albo wyłączenia ich z obowiązku płacenia podatków.

  • Gwarantowana podaż chemicznych i/lub biologicznych rozwiązań recyklingowych.

Chociaż jest jeszcze zbyt wcześnie, aby przewidzieć przyszłą podaż i popyt na każdy rodzaj polimeru i każdą technologię recyklingu, w SP GROUP widzimy skłonność do rozwiązań, które nie konkurują z zasobami przeznaczonymi na żywność. Uważamy również, że inwestycje w technologie recyklingu chemicznego wzrosły, przy prawie nieskończonej ilości odpadów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu; chociaż ślad węglowy jest praktycznie taki sam jak w przypadku pierwotnego polimeru. Mamy nadzieję, że podaż tych i innych nowych rozwiązań zapewni nam wiele możliwości recyklingu, również w zastosowaniach spożywczych, oraz że Komisja Europejska będzie w stanie zaakceptować fakt, że te poddane recyklingowi frakcje materiałów zostaną zwolnione z opłat z tytułu tworzyw sztucznych.

Jeśli jesteś zainteresowany obejrzeniem webinaru, możesz to zrobić pod poniższym linkiem.

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.