ZDANIEM EKSPERTA: MODEL ZARZĄDZANIA “Lean Manufacturing”

Zobowiązani do zapewnienia najwyższego poziomu usług określiliśmy szereg celów, które doprowadziły do utworzenia nowego działu – Działu Ciągłego Doskonalenia.

Powstał on aby:

  • Pomagać firmie w tworzeniu bezpiecznego, produktywnego środowiska pracy o wysokiej jakości, w którym ciągłe doskonalenie jest codziennym nawykiem.
  • Identyfikować i wykorzystywać synergie w firmie oraz standaryzować te praktyki.
  • Szkolić i wspierać wszystkich pracowników, bez względu na dział, aby mogli oni stale wykrywać i eliminować „marnotrawstwo”.

Konieczne jest wyjaśnienie, że mówiąc o „marnotrawstwie” mamy na myśli nadprodukcję, czas oczekiwania, transport, powtórne przetwarzanie, nadmiar zapasów, niepotrzebne przemieszczanie towarów, wady i niewykorzystany potencjał ludzki.

Wszystkie te cele zawarte są w modelu zarządzania „Lean Manufacturing. Ustala on sposób pracy organizacji z misją wykrywania, analizowania i eliminowania owego „marnotrawstwa”, prowadząc tym samym organizację we wspólnym kierunku, czyli realizacji celów rozpisanych i dostosowanych do zakresu obowiązków poszczególnych stanowisk.

Model ten dotyczy wszystkich obszarów firmy, od dyrekcji, która ma fundamentalne znaczenie dla dobrego rozwoju działalności, po pracowników i personel, który wspomaga całą działalność SP Group.

Nie można poprawić tego, czego nie można zmierzyć, dlatego nasza codzienna praca musi opierać się na nadzorowaniu i analizowaniu odchyleń na dashboardach lub kartach wyników z uwzględnieniem wskaźników KPI.

W SP Group zawsze pracujemy z myślą o zaspokojeniu Twoich potrzeb, optymalizując nasze procesy, aby były bardziej wydajne i aby Twoje doświadczenie z naszą firmą było jak najbardziej pozytywne.

Ekspert: Ángel Suarez Barranco (Kierownik Działu Ciągłego Doskonalenia)

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.