WYZWANIA PRACY ZDALNEJ

Co twoim zdaniem oznacza nagłe wprowadzenie pracy zdalnej dla dużej międzynarodowej firmy z kilkoma siedzibami za granicą?

Wprowadzenie możliwości pracy zdalnej w firmie tych rozmiarów wiąże się z wielkim wyzwaniem, którego celem jest prowadzenie działalności spółki w sposób nieprzerwany. Ponadto, owa ciągłość powinna być osiągnięta w taki sposób, aby wydajność utrzymała się na wysokim poziomie i nie miała negatywnego wpływu na usługi świadczone klientom.

  • Powody, które skłoniły nas do wprowadzenia pracy zdalnej

Czynnikiem, który wpłynął na wdrożenie tego rozwiązania była potrzeba umożliwienia ciągłości produkcji zakładu przy jednoczesnym ograniczeniu narażenia pracowników na przebywanie w zamkniętych i zatłoczonych pomieszczeniach. Obecnie poszczególne działy podzieliły się na dwa zespoły, które pracują na zmiany tydzień zdalnie i tydzień w biurze.

  • Czy wprowadzenie pracy zdalnej było utrudnieniem dla zagranicznych siedzib?

Projekt pracy zdalnej powstał w fabryce Villarrubia w Hiszpanii, jednak jego wprowadzenie w pozostałych fabrykach było możliwe dzięki ich własnej infrastrukturze.

Jest to wyjątkowo złożony przedsięwzięcie i wymaga licznych zasobów, które w przypadku SP GROUP mieliśmy już do dyspozycji, gdyż zostały one wcześniej nabyte w ramach inwestycji w odnowienie i rozbudowę infrastruktury sieci, serwerów i komunikacji.

Z jakimi utrudnieniami wiąże się praca zdalna i w jaki sposób firma z dużą liczbą pracowników może stawić im czoła?

Oprócz technicznej złożoności, praca zdalna stwarza liczne zagrożenia, którym trzeba przeciwdziałać:

  • Bezpieczeństwo cybernetyczne. Należy brać pod uwagę, że rozbudowanie sieci firmy w celu dodania urządzeń peryferyjnych, które wcześniej do niej nie należały może znacznie ją osłabić. Dlatego w miarę możliwości zaleca się ograniczyć liczbę usług i każdy utworzony dostęp powinien być zabezpieczony za pomocą połączeń szyfrowanych. Najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie polityki Zero Trust, czyli z założenia wszystko, co nie jest konieczne nie powinno być dozwolone. Oznacza to, że autoryzowane są jedynie połączenie z określonymi urządzeniami używanymi przez konkretne osoby korzystające z określonych usług.
  • Zasoby. Nawet jeśli infrastruktura serwerów jest poprawnie zaprojektowana, tak jak w przypadku SP GROUP, konieczne jest zapewnienie komputerów wszystkim użytkowników, którzy nie posiadają urządzeń przenośnych takich jak laptop. Cienki klient (thin client) jest idealnym rozwiązaniem, gdyż daje użytkownikom możliwość bezpiecznego połączenia z wirtualnym pulpitem niskim kosztem w porównaniu do tradycyjnych urządzeń.
  • Wysoki poziom gotowości. Zakładając, że duży odsetek pracowników zaczyna używać tej nowej infrastruktury, konieczne jest zapewnienie wysokiego poziomu jej gotowości w taki sposób, aby była odporna na błędy tak jak pozostała część infrastruktury. Ponadto należy ją uwzględnić w planach interwencyjnych i w mechanizmach odzyskiwania.

Uważasz, że ta nowa dynamika może przekształcić się powszechne rozwiązanie wykorzystywane przez duże firmy?

Nie wiemy czy w przyszłości praca zdalna będzie dominowała w środowisku pracy, jednak jest pewne, że elastyczność jaką oferuje pozostawi trwały ślad. Możliwość pracy zespołowej, gdy komunikacja twarzą w twarz nie wchodzi w grę, a także niezależność od papierowej dokumentacji są ogromnym postępem dla naszej firmy.

Zaistniała sytuacja bez wątpienia przyspieszyła proces digitalizacji we wszystkich firmach i długo będziemy mogli korzystać z jej zalet. W przypadku SP GROUP ta zmiana okazała się łatwa, gdyż posiadaliśmy już ERP, który modeluje wszystkie procesy. Optymalizacja wielu z nich miała miejsce w momencie jego opracowania, dzięki czemu skutecznie odzwierciedlają rzeczywistość firmy i w dużej mierze eliminują konieczność użycia papieru.

Jak wygląda procedura reagowania na cyberatak?

Pierwszym krokiem jest zablokowanie i kontrola nad cyberatakiem. W momencie jego zatrzymania, konieczna jest ocena zasięgu ataku oraz rozpoczęcie procedury odzyskiwania danych, aby przywrócić wszystkie usługi do ich stanu początkowego i w ten sposób pozwolić na kontynuację działalności firmy zgodnie z planem przywracania sprawności operacyjnej w sytuacji awaryjnej.

Kolejnym krokiem jest poinformowanie Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych o ataku i zgłoszenie go do Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Policji lub do Grupy do walki z Cyberprzestępczością (Guardia Civil).

Następnie informację o incydencie powinni otrzymać klienci, których dane mogły zostać naruszone, jeśli istnieje taka przesłanka.

Na koniec należy poinformować pracowników, aby byli świadomi zasięgu ataku i wiedzieli jaki ma na nich wpływ oraz podkreślić znaczenie przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa cybernetycznego.

Jaką gwarancję może dać SP GROUP swoim klientom w świetle ryzyka stania się ofiarą cyberprzestępczości?

SP GROUP posiada infrastrukturę wysokiej gotowości, która jest chroniona przed szereg wewnętrznych i ogólnych zasad bezpieczeństwa. Polityka Zero Trust zapewnia dostęp do ograniczonej liczby usług wyłącznie znanymi i upoważnionym urządzeniom i osobom.

Ponadto nasza polityka dotycząca kopii backup gwarantuje całkowite odzyskanie sprawności operacyjnej w przypadku nieoczekiwanego incydentu.

Wreszcie, w ciągu 2021 r. zostaną przeprowadzone kampanie informacyjne skierowane do użytkowników w celu podniesienia poziomu świadomości i wiedzy na temat bezpieczeństwa cybernetycznego.

Jakie czynniki okazały się kluczowe przy skutecznym wprowadzeniu tej nowej formy pracy?

  • Posiadanie przygotowanej i rozbudowanej infrastruktury. Improwizacja z dnia na dzień nie jest możliwa w przypadku tego typu zmiany. Należy wyjść od infrastruktury, która jest w stanie sprostać zastosowanej technologii. Co więcej, musi być ona odpowiednio rozbudowana, aby nowe usługi pracy zdalnej nie pozbawiły zasobów resztę firmy.
  • Doświadczenie zdalnego użytkownika cechuje się płynnością. Do tego stopnia, że sami pracownicy mówią, że czują się tak, jakby pracowali w biurze przy swoim biurku.
  • Zdigitalizowane procesy. Jednym z najważniejszych czynników jest fakt, iż opracowany przez nas ERP umożliwia realizację wszystkich procesów bez konieczności drukowania dokumentów czy kontaktu twarzą w twarz między pracownikami.
  • Energia i kompetencje użytkowników. Zmiana nadeszła na tyle szybko, że nie zdążyliśmy wprowadzić okresu przejściowego czy przeprowadzić odpowiednich szkoleń. Użytkownicy dołożyli szczególnych starań, aby jak najszybciej przystosować się do nowej sytuacji.

Jak można podsumować to doświadczenie?

Jego wynik jest bardzo dobry na poziomie technicznym, gdyż działalność firmy nie została przerwana ani zahamowana w żadnym momencie. Jeśli chodzi o naszych pracowników, są oni wdzięczni za możliwość wykonywania swojej pracy bez wychodzenia z domu w tak trudnych chwilach. Co więcej, wielokrotnie gratulowano nam płynności i wysokiej jakości zapewnionych rozwiązań informatycznych.

Skonsultuj z nami swoje wątpliwości

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.


Share This